Mūzikas skola

Taustiņinstrumentu spēle Klavierspēle, Akordeona spēle.
Stīgu instrumentu spēle Vijoles spēle, Čella spēle, Ģitāras spēle, kontrabasa spēle.
Pūšaminstrumentu spēle Flautas spēle, Klarnetes spēle, Fagota spēle, Saksofona spēle, Mežraga spēle, Trompetes spēle, Trombona spēle, Tubas spēle.
Sitaminstrumentu spēle
Vokālā mūzika

Mūzikas vidusskola

Taustiņinstrumentu spēle

Klavierspēle.

Stīgu instrumentu spēle

Vijoles spēle, Alta spēle, Čella spēle,kontrabasa spēle.

Pūšaminstrumentu spēle Flautas spēle, Obojas spēle, Klarnetes spēle, Fagota spēle, Saksofona spēle, Mežraga spēle, Trompetes spēle, Trombona spēle, Tubas spēle.
Vokālā mūzika

 

Sitaminstrumentu spēle
Diriģēšana

Kora diriģēšana,

Baznīcas mūzikas dzīves organizators un

kormeistars

Mūzikas vēsture un teorija