Taustiņinstrumentu spēle

Klavierspēle.

Stīgu instrumentu spēle

Vijoles spēle, Alta spēle, Čella spēle, kontrabasa spēle.

Pūšaminstrumentu spēle Flautas spēle, Klarnetes spēle, Fagota spēle, Saksofona spēle, Mežraga spēle, Trompetes spēle, Trombona spēle, Tubas spēle.

Vokālā mūzika


 

Sitaminstrumentu spēle


Diriģēšana

Kora diriģēšana,

Baznīcas mūzikas dzīves organizators un

kormeistars

Mūzikas vēsture un teorija