Konkursu uzvarētāji un viņu skolotāji + KCM 2011./12.māc.g.

 

 

Nosaukums

Dalībnieki

Vieta

III Latgales bērnu un jauniešu mūzikas kolektīvu dziesmu konkurss “Slava Dievam lai skan”

Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas skolas koris

Ped. Anda Lipska

I vieta

Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas ansamblis “Pērles”

Pedagogs Guntra Kuzmina

I vieta

Visas Latvijas jauno talantu konkurss par Teodora Reitera balvu

Dmitrijs Šindlers 9. klase klavierspēle

Ped. Nellija Sarkane

III vieta

Elīna Bule I kurss vokālā mūzika

Pedagogs Guntra Kuzmina

KCM Ilze Rauza

II vieta

J.Grūtupa I Klarnetes spēles Jauno izpildītāju konkurss Dobelē

Sigita Kuzmina 5. klase klarnetes spēle

Ped. Haralds Bauga

KCM Svetlana Sergejeva

III vieta

Kristīne Pētersone 3. klase klarnetes spēle

Ped. Haralds Bauga

KCM Svetlana Sergejeva

 

VII Starptautiskais Pētera Čaikovska klaviermūzikas izpildītāju konkurss Koknesē

Renāts Vasiļjevs 3. klase klavierspēle

Pedagogs Gaļina Jakovļeva

 

XVII Latvijas mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu izpildītāju konkurss

27.01. – 29.01.2012.

Sigita Kuzmina 5. klase klarnetes spēle

Ped. Haralds Bauga

KCM Svetlana Sergejeva

III vieta

Agnija Silicka 4. Klase saksofona spēle

Ped. Haralds Bauga

KCM Svetlana Sergejeva

III vieta

Mārtiņš Dzundzuks 4. Klase saksofona spēle

Ped. Romāns Ivanovs

KCM Jelena Paura

 

Rihards Rauza 2. Klase sitaminstrumentu spēle

Ped. Romāns Ivanovs

KCM Jelena Paura

 

 

 

I Jāņa Ivanova jauno pianistu konkurss

“Latgales skicējums”

09.03.2012.

Liāna Tauriņa 2. Klase klavierspēle

Ped. Ilze Rauza

II vieta

Sergejs Bobenčuks 3. Klase klavierspēle

Ped. Ļubova Fiļipova

 

Renāts Vasiļjevs 3. Klase klavierspēle

Ped. Gaļina Jakovļeva

 

Alise Meļko 6. Klase klavierspēle

Ped. Tatjana Tulinska

 

Serafima Ņizimindinova 7. Klase klavierspēle

Ped. Nellija Sarkane

 

Kaspars Voguls 7. Klase klavierspēle

Ped. Nellija Sarkane

II vieta

 

 

 

 

 

 

Latvijas Izglītības iestāžu pūtēju orķestru festivāla skate

10.03.2012.

J. Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas pūtēju orķestris

Diriģents Romāns Ivanovs

B grupā

Latgales novadā – I pakāpes diploms

Latvijas mērogā – II vieta

Latgales mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu spēles audzēkņu konkurss

15.03.2012.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rihards Rauza 2. Klase sitaminstrumentu spēle

Ped. Romāns Ivanovs

KCM Jeļena Paura

I vieta

Arnis Stepiņš 3. Klase sitaminstrumentu spēle

Ped. Romāns Ivanovs

KCM Jeļena Paura

III vieta

Džuljeta Kroiče 5. Klase sitaminstrumentu spēle

Ped. Romāns Ivanovs

KCM Jeļena Paura

II vieta

Juris Laizāns 4. Klase sitaminstrumentu spēle

Ped. Romāns Ivanovs

KCM Jeļena Paura

 

Kristians Justs 2. Klase klarnetes spēle

Ped. Haralds Bauga

KCM Ļubova Fiļipova

II vieta

Kristīne Pētersone 3. Klase klarnetes spēle

Ped. Haralds Bauga

KCM Svetlana Sergejeva

I vieta

Eduards Tolstovs – Geikins 1. Klase saksofona spēle

Ped. Haralds Bauga

KCM Ļubova Fiļipova

 

Agnese Pētersone 5. Klase flautas spēle

Ped. Anselms Opincāns

KCM Svetlana Sergejeva

 

Agnese Strucka 4. Klase flautas spēle

Ped. Anselms Opincāns

KCM Svetlana Sergejeva

III vieta

Sigita Kuzmina 5. Klase klarnetes spēle

Ped. Haralds Bauga

KCM Svetlana Sergejeva

II vieta

Mārtiņš Dzindzuks 4. Klase saksofona spēle

Ped. Romāns Ivanovs

KCM Jeļena Paura

II vieta

Agnija Silicka 4. Klase saksofona spēle

Ped. Haralds Bauga

KCM Svetlana Sergejeva

 

 

 

 

 

 

III vieta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jauno vokālistu konkurs “Skaņais bolss 2012”

04.04.2012.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Endija Juškāne 1. Klase

Ped. Danuta Kārkliniece

KCM Antra Vallere

Speciālbalva par labāko Sandras Mežores izpildīto dziesmu

Ieva Leiduma 3. Klase

Ped. Guntra Kuzmina

KCM Antra Vallere

III vieta

Baiba Mičule 3. Klase

Ped. Guntra Kuzmina

KCM Antra Vallere

 

Rihards Rauza 2. Klase

Ped. Danuta Kārkliniece

KCM Ilze Rauza

I vieta

Eduards Tolstovs – Geikins 4. Klase

Ped. Danuta Kārkliniece

KCM Antra Vallere

 

III vieta

Imants Spīčs 3. Klase

Ped. Danuta Kārkliniece

KCM Antra Vallere

 

Marianna Grebeņuka 5. Klase

Ped. Guntra Kuzmina

KCM Antra Vallere

 

Diāna Kempiša 5. Klase

Ped. Danuta Kārkliniece

KCM Ilze Rauza

I vieta

Estere Lubgāne 6. Klase

Ped. Guntra Kuzmina

KCm Antra Vallere

II vieta

VII Latgales Jauno pianistu konkurss Balvos

20.04.2012.

Liāna Tauriņa 2. Klase

Ped. Ilze Rauza

I vieta

Helēna Apele 2. Klase

Ped. Inita Lontone

II vieta

Paula Fjodorova 3. Klase

Ped. Antra Vallere

III vieta

III Starptautiskais Jauno mūziķu konkurss VIVA LA MUSICA

Daugavpilī

20.04.2012.

Einārs Everss III kurss

Ped. Mārtiņš Blumbergs

KCM Žanete Solovjeva

I vieta

Zane Kurme II kurss

Ped. Gaļina Kolotuhina

KCM Žanete Solovjeva

III vieta

X Starptautiskais mūzikas skolu

akordeonistu – solistu konkurss „NAUJENE 2012”

21.04.2012.

 

Biruta Krompāne 5. Klase

Ped. Inga Runča

II vieta

J. Zāberam veltīts zēnu vokālistu konkurss „Aiviekstes lakstīgalas – 2012”

28.04.2012.

Eduards Tolstovs – Geikins 3. Klase

Ped. Danuta Kārkliniece

KCM Ilze Rauza

III vieta

Rihards Rauza 2. Klase

Ped. Danuta Kārkliniece

KCM Ilze Rauza

 

Latgales reģiona mūzikas skolu

akordeonistu – solistu konkurss Daugavpilī

12.05.2012.

Ņikita Bedrikovs 2. Klase akordeona spēle

Ped. Tatjana Kricka

I vieta

VIII Jauno vokālistu konkurss „Dziedu Dievmātei” Aglonas bazilikā

16.05.2012.

Eduards Tolstovs – Geikins 3. Klase

Ped. Danuta Kārkliniece

KCM Ilze Rauza

III vieta

Rihards Rauza 2. Klase

Ped. Danuta Kārkliniece

KCM Ilze Rauza

I vieta