{itpsharepoint}

J. Ivanova Rēzeknes mūzikas skolu šogad beidza 21 audzēknis šādās izglītības programmās:

 

 

 

IP Klavierspēle – 7 audzēkņi

IP Vijoļspēle – 3 audzēkņi

IP akordeona spēle – 8 audzēkņi

IP Klarnetes spēle – 1 audzēknis

IP Fagota spēle – 1 audzēknis

IP Flautas spēle – 1 audzēknis

 

 

{gallery}MS_izlaidums_2011{/gallery}