{itpsharepoint}

Lai atjaunotu veselīgu sacensību garu, sekmētu pieredzes apmaiņu un pedagogu konsultācijas, Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas IP Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu pedagogi rīko Latgales mūzikas skolu IP Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu spēle audzēkņu konkursu, kas notiks 2012. gada 15. martā.

Konkursa uzdevums ir ieinteresēt profesionālās ievirzes mūzikas skolu audzēkņus pilnveidot savas iemaņas un turpināt mācīties profesionāli, iestājoties mūzikas vidusskolās.

Tas sekmēs arī pedagogu pieredzes apmaiņu.

Lai mums visiem izdodas!

Nolikums