{itpsharepoint}

Jau vairākus gadu desmitus, kopš Rēzeknē darbojas mūzikas un mākslas  vidusskolas, tiek  meklētas iespējas kā sapazīstināt, kopīgi un jēgpilni nodarbināt abu mācību iestāžu jauniešus. Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) izsludinātais konkurss par darbnīcu un nometņu rīkošanu, lai veicinātu bērnu un jauniešu radošumu un inovatīvas domāšanas attīstību mācību procesā, deva iespēju realizēt vairākus mērķus  – iesaistīt  Rēzeknes radošos jauniešus Austrumlatvijas koncertzāles tapšanas procesā, gūt  motivāciju apgūt jaunas iemaņas, kas nepieciešamas izvēlētās profesijas turpmākajai apguvei, veidot interesi un sapratni par nākotnes darba iespējām un vēl apgūstamajām zināšanām, veidot  izpratni par  darbošanos radošo industriju jomā, citu mākslas jomu pārstāvju darba specifiku, apgūt prasmi mērķtiecīgi darboties komandā.

VIAA saņēma 342 projektu iesniegumus, no kuriem  finansējumu iegūva 52 projekti, tostarp 3000,00 Ls saņēma arī biedrības “ESTO”  pieteiktais “ Spēlējam, spēlējam, kamēr sākam spēlēt” – J.Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas un Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas radošās darbnīcas.

Projekta gaitā  jauniešiem, iepazīstoties  ar Austrumlatvijas koncertzāles būvniecības darba gaitu un piedāvātajām iespējām, bija jāizveido savs vēstījums, “fantāzija par tēmu” – Austrumlatvijas koncertzāle  divu animācijas filmiņu veidā. Abu skolu jaunieši darbu uzsāka vienlaicīgi – sākumā tika veidots  filmiņu scenārijs, vēlāk mūzikas un mākslas skolas darba grupas ( 10 + 10 cilvēku sastāvā) veidoja animāciju un skaņu celiņu katra savai filmai. Oktobra beigās jaunieši apmainījās ar darba materiāliem un turpināja darbu – mākslas vidusskolas jaunieši vizualizēja mūziķu sagatavoto skaņu materiālu, mūzikas vidusskolas jaunieši – muzikāli atdzīvināja mākslas vidusskolas audzēkņu veidotās “kustīgās bildes”.

Lai labāk izprastu animācijas filmu tapšanas specifiku, projekta darba grupa apmeklēja filmu studiju Rija. Rija Films ir viena no lielākajām un stabilākajām  filmu kompānijām Latvijā, tās darbības lauks ir animācijas, dokumentālo un pilnmetrāžas filmu ražošana un izplatīšana. Jaunieši tika iepazīstināti ar animācijas filmu tapšanas darba gaitu – scenārija izveidi, tēlu veidošanu, skenēšanu, krāsošanu, fonēšanu, skaņu celiņa veidošanu u.c. Redzētais lika aizdomātiek par  jauno tehnoloģiju un brīvā tirgus piedāvājuma un pieprasījuma attiecībām, nepieciešamību pēc alternatīvu mācību iespējām, kas ļautu elastīgi apgūt animācijas tehnikas  mākslas vidusskolu audzēkņiem, studentiem, kā arī vizuālās mākslas pedagogiem.

8.novembrī, projektā iesaistītie jaunieši apmeklēja komponista un producenta Raimonda Tigula meistarklasi J.Ivanova Rēzekes mūzikas vidusskolā. Tās laikā jaunieši tika iepazīstināti ar elektroniskās mūzikas iespējām, mūzikas darbu tapšanas gaitu un elektroniskās mūzikas attīstības tendencēm Latvijā un pasaulē. Tās pašas dienas vakarā, pateicoties VSIA “Latvijas Koncerti”  un Rēzeknes pilsētas domes Kultūras pārvaldes atbalstam, visi projekta dalībnieki varēja apmeklēt Raimonda Tigula un Trio SILK koncertu “ Vakara impresijas” Rēzeknes Kultūras namā.

 

Novembra beigās notika projekta prezentācijas pasākums, kura laikā tika demonstrētas abas jaunizveidotās filmas, pārrunāti ieguvumi un turpmākās sadarbības perspektīvas, kā arī pateikts paldies visiem projektā iesaistītajiem jauniešiem, – Ārijai Kairišai, Žanetei Ludvigai, Elīnai Kirovānei, Tatjanai Višņakovai, Lāsmai Ozoliņai, Saivai Bernānei, Kasparam Naglim, Aleksandram Borisjonokam, Mārtiņam Dervinikam, Kristīnei Laizānei, Raitim Rudzītim (Mākslas un dizaina vidusskola), Janai Kuzmenkovai, Laurai Reksnei, Agnesei Abramānei, Laimai Igaunei, Zanei Martinovai, Jānim Igaunim, Aleksandram Maslovam, Arnim Krancānam, Ērikai Kančai, Laurai Šarovai, Kristapam Grandānam, Agnesei Gabrišai (mūzikas vidusskola), skolotājiem – Agrai Ritiņai, Aivaram Pīgoznim un Sandrai Mežorei, kā arī ekspertiem – Dacei Liepai un Eināram Lipskim.

 

 

{gallery}2012_01_10_klarnete_paspuika{/gallery}

 

Ilona Rupaine

projekta vadītāja