{itpsharepoint}

I  Jāņa Ivanova jauno pianistu konkurss Rēzeknē

Latgales mūzikas skolu radošā dzīve ar pavasara iestāšanos ir kļuvusi bagātāka vēl par vienu konkursu klavieru specialitātē.  9.martā Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas Lielajā zālē tika likti pamati jauno izpildītāju – pianistu konkursam „Latgales skicējums”. Latgales reģionā ir daudz radošu skolotāju un talantīgu bērnu, kuri vēlas pēc iespējas biežāk apliecināt savas klavierspēles prasmes uz skatuves.

I konkurss „Latgales skicējums” veltīts Jāņa Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskolas 80 gadu jubilejai un komponistes Lūcijas Grūtas 110 gadu jubilejai.

Konkursa ideja radās 2010. gada decembrī, kad IP „Taustiņinstrumentu spēle – klavierspēle” organizēja Rēzeknes reģiona mūzikas skolu klavieru nodaļas audzēkņu festivālu „Romantiskā gaisotnē”.  Pēc veiksmīgi aizvadītā festivāla kļuva skaidrs, ka romantisma laikmeta mūzika būs topošā konkursa programmas sastāvdaļa. Otro programmas punktu noteica komponists, kura vārdu ar lepnumu un atbildības sajūtu nes mūsu skola – Jānis Ivanovs. Mēs uzskatām par savu goda pienākumu popularizēt Jāņa Ivanova daiļradi, tāpēc „Latgales skicējuma” konkursantu programmās vienmēr tiks pārstāvēti dižā latviešu komponista skaņdarbi. Iekļaujot programmā Lūcijas Garūtas sacerējumus, mēs gribējām paust cieņu izcilai māksliniecei, kā arī dot iespēju muzicēt konkursā arī jaunāko klašu audzēkņiem.

Konkursā „Latgales skicējums” piedalījās 42 jaunie mūziķi no 16 Rēzeknes un Daugavpils reģionu mūzikas skolām. Jauno mūziķu sniegumus vērtēja žūrija, kuras sastāvā bija Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas klavieru katedras profesors Ventis Zilberts, Jāņa Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskolas direktora vietniece mācību darbā Ilga Viļuma un IP „Taustiņinstrumentu spēle  –  klavierspēle” vadītāja Irīna Kulakova.

Jāņa Ivanova Mūzikas vidusskolu konkursā pārstāvēja 2. klases audzēkne Liāna Tauriņa (skolotāja Ilze Rauza), 3. klases audzēknis  Sergejs Bobenčuks (skolotāja Ļubova Fiļipova), 3. klases audzēknis Renāts Vasiļjevs (skolotāja Gaļina Jakovļeva), 6. klases audzēkne Alise Meļko (skolotāja Tatjana Tuļinska), 7. klases audzēkne Serafima Ņizimindinova (skolotāja Nellija Sarkane) un 7. klases audzēknis Kaspars Voguls (skolotāja Nellija Sarkane).

{gallery}12_03_09_latgales_skicejums{/gallery}

Konkursa laureāti un diplomandi

A grupa ( 1.-3. klašu audzēkņi)

1. vieta – Kārlis Bošs, Gulbenes Mūzikas skolas 3.klases audzēknis, skolotāja Iveta Putniņa

2. vieta – Estere Freimane, A. Žilinska Jēkabpils Mūzikas skolas 3. klases audzēkne,

skolotāja Antra Korņejeva;

Liāna Tauriņa, J. Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskolas 2. klases audzēkne,

skolotāja Ilze Rauza

3. vieta – Jānis Garans, Gulbenes Mūzikas skolas 2. klases audzēknis, skolotāja Lidija Musajeva

Atzinības raksts par veiksmīgu piedalīšanos konkursā – Lada Škeļonoka, Viļakas Mūzikas un

mākslas skolas 3. klases audzēkne, skolotāja Jeļena Laicāne

B grupa ( 4.-5. klašu audzēkņi)

1. vieta – Jeļizaveta Sļesareva, Daugavpils Mūzikas vidusskolas 4. klases audzēkne, skolotāja

Larisa Ļebedeva

2. vieta – Ričards Marčenoks, Ludzas Mūzikas pamatskolas 5. klases audzēknis, skolotāja

Ērika Piterāne;

Laine Pontaga, Kārsavas Mūzikas un mākslas skolas 4. klases audzēkne, skolotāja

Marita Rudoviča

3. vieta – Sigita Pundure, Kārsavas Mūzikas un mākslas skolas 4. klases audzēkne, skolotāja

Marita Rudoviča

Atzinības raksts par veiksmīgu piedalīšanos konkursā – Agnese Ozoliņa, A. Žilinska Jēkabpils Mūzikas skolas 4. klases audzēkne, skolotāja Antra Korņejeva

C grupa ( 6.-8.klašu audzēkņi)

1. vieta – Mariama Istratija, Daugavpils Mūzikas vidusskolas 8. klases audzēkne, skolotāja Ilona  Sajevska

2. vieta – Kaspars Voguls, J. Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskolas 7. klases audzēknis, skolotāja Nellija Sarkane

3. vieta – Dāvis Lāpāns, Balvu Mūzikas skolas 6. klases audzēknis, skolotāja Jeļena Agafonova

Speciālā balva par labāko Jāņa Ivanova skaņdarba izpildījumu tika piešķirta Ričardam Marčenokam , Ludzas Mūzikas pamatskolas 5. klases audzēknim, skolotāja Ērika Piterāne

Speciālā balva par labāko Lūcijas Garūtas skaņdarba izpildījumu tika piešķirta Jeļizavetai Sļesarevai , Daugavpils Mūzikas vidusskolas 4. klases audzēknei, skolotāja Larisa Ļebedeva

Jāpiebilst, ka visi konkursa dalībnieki saņēma pateicības rakstus un piemiņas dāvanas. Arī skolotājiem tika pasniegti pateicības raksti par audzēkņu sagatavošanu konkursam. Dāvanas šogad palīdzēja sarūpēt konkursa atbalstītāji – tirdzniecības centrs Maxima,  Swedbanka un grāmatu izdevniecība „Zvaigzne ABC”, kā arī mākslas skolas jaunie mākslinieki.

Konkurss ir izskanējis. Cerot uz tā ilgu mūžu, gaidīsim jaunos māksliniekus tagad jau II Jāņa Ivanova jauno pianistu konkursā „Latgales skicējums” Rēzeknē pēc 2 gadiem. Konkursa nolikums ir pieejams mūsu mājas lapā www.jirmv.lv . Nav izslēgts, ka konkursa ģeogrāfija var būt paplašināta un mēs ar interesi klausīsimies talantīgus bērnus no citiem Latvijas reģioniem.

Irīna Kulakova, IP Taustiņinstrumentu spēle –

Klavierspēle vadītāja.