{itpsharepoint}

Šī gada 15.martā J.Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolā notika Latgales mūzikas skolu IP „Pūšaminstrumentu spēle un Sitaminstrumentu spēle” audzēkņu konkurss. Doma par šāda veida konkursu virmoja jau sen, jo jau vairākus gadus gan reģiona, gan valsts  līmenī izjutām konkursa  nepieciešamību. Konsultējoties ar mūzikas skolu attiecīgās specialitātes skolotājiem, JIRMV IP „Pūšaminstrumentu un Sitaminstrumentu spēle” skolotāji uzņēmās izstrādāt konkursa nolikumu un mūzikas vidusskolas telpās noorganizēt konkursu. Lai paplašinātu dalībnieku loku un konkurenci, dalībai konkursā tika aicinātas arī Daugavpils MV reģiona mūzikas skolas.

Konkursa nolikums tika izsūtīts pa skolām jau rudenī, bet pavasarī , līdz noteiktajam laikam, pieteicās 13 skolu 84 dalībnieki: JIRMV, Daugavpils MV, J.Graubiņa Līvānu MMS, A.Žilinska Jēkabpils MS, Varakļānu MMS, Viļakas MMS, Balvu MS, Ludzas MP, Gulbenes MS, Naujenes MMS, Preiļu MMS, Kārsavas MMS, Maltas MS. Diemžēl dalība konkursā tika atteikta skolām, kuras neievēroja konkursa pieteikšanās termiņus un tikai pāris dienas nokavēja ar pieteikuma iesūtīšanu. Organizatorus priecēja un reizē arī bažīgus darīja lielā atsaucība un jau pieteikušos dalībnieku skaits. Bija skaidrs, ka pasākuma norise aizņems visu dienu, lai noklausītos un izvērtētu pārstāvēto 8 pūšaminstrumentu (flautas, obojas, klarnetes, saksofona, mežraga, trompetes, eifonijas, tubas), kā arī sitaminstrumentu spēles audzēkņu sniegumu. Protams, lielākā daļa dalībnieku pārstāvēja koka pūšamos instrumentus, jo arī Latgalē, tāpat kā pārējā Latvijā, metāla pūšamie instrumenti ir pārstāvēti salīdzinoši mazāk. Tā kā visi dalībnieki laicīgi tika informēti par konkursa norisi un ilgumu, tad no skolu puses šajā jautājumā nebija nesaprašanās.

Viens no konkursa plusiem bija profesionāla un neatkarīga žūrija no Rīgas, kuras sastāvā bija JVLMA emirētais profesors Vilnis Strautiņš, JVLMA docētājs Gatis Evelons un J.Mediņa mūzikas vidusskolas IP „Sitaminstrumentu spēle” pedagogs Jānis Vaivods. Dalībnieki tika vērtēti 10 ballu sistēmā un piešķirto vietu skaits bija tikai un vienīgi žūrijas kompetencē, kura bija patīkami pārsteigta par kopējo augsto snieguma līmeni un neskopojās ar vietu sadali. Par piedalīšanos konkursā ikviens dalībnieks saņēma piemiņas veltes no konkursa organizatoriem, konkursa uzvarētāji- diplomus un balvas no tirdzniecības tīkla „MAXIMA” un Rēzeknes Jocker Boulinga centra,  bet ikviens skolotājs un koncertmeistars saņēma pateicības rakstu par ieguldīto darbu. Rezultātā- gandrīz katra skola tika pie godalgotām vietām. Mūsu skolas audzēkņu sniegums arī tika augstu novērtēts- 11 no 13 audzēkņiem saņēma I-III vietas diplomus.

Atskatoties uz konkursa norisi, jāatzīst, ka pasākums kopumā bija izdevies, neskatoties uz dažiem organizatoriskiem trūkumiem, kuri tiks ņemti vērā nākošreiz. Nākošai reize noteikti jābūt- tas ir pats galvenais secinājums, ko guvām no šī pasākuma. Konkurss ir vajadzīgs gan mūzikas skolu audzēkņiem , gan skolotājiem, lai varētu sevi apliecināt, lai varētu sevi pilnveidot un salīdzināt ar pārējiem, pierādīt sev un citiem ne tikai gribēšanu, bet arī varēšanu, lai veidotu veselīgu savstarpējo konkurenci un, visbeidzot, lai kopīgiem spēkiem celtu Latgales reģiona mūzikas skolu profesionālo līmeni.

Uz tikšanos nākamajos konkursos JIRMV.

{gallery}2012_05_11{/gallery}

foto: Ilmārs Elksnis