{itpsharepoint}

5. un 6.martā mūsu skolā notika atlase uz Latvijas mūzikas skolu un mūzikas vidusskolu IP Taustiņinstrumentu spēle – Klavierspēle audzēkņu konkursa „Jaunais pianists” II un III kārtu.

Atlasē uz konkursa II kārtu piedalījās mūsu skolas vidusskolnieki: II kursa audzēknes Jūlija Kricka (ped. Irīna Kulakova) un Enita Šminiņa (ped. Žanete Solovjeva), III kursa audzēkne Anastasija Raspopova (ped. Ilga Viļuma) un IV kursa audzēkne Jana Aņisimova (ped. Žanete Solovjeva). Visas atlases dalībnieces tika izvirzītas uz konkursa fināla kārtu Rīgā.

Atlase uz konkursa III kāru notika starp Rēzeknes reģiona mūzikas skolu audzēkņiem. Par tiesībām piedalīties konkursa finālā cīnījās 35 pianisti no 9 mūzikas un mūzikas un mākslas skolām. Diemžēl, nezināmu iemeslu dēļ šogad konkursā nepiedalījās Maltas mūzikas skola.

Pēc konkursa nolikuma finālā Rēzeknes reģionu drīkstēja pārstāvēt 15 audzēkņi no 3 vecuma grupām. II kārtas rezultātā godalgotas vietas un ceļazīmes uz konkursa III kārtu ieguva 10 audzēkņi.

2.-3. klašu grupā:

I vieta – Ludzas mūzikas pamatskolas 2.klases audzēknis Ņikita Afanasjevs ( sk. Irina Kigitoviča)

II vieta – Ludzas mūzikas pamatskolas 3.klases audzēkne Kristiāna Kučāne (sk.Ērika Piterāne)

III vieta – J.Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas 3.klases audzēkne Liāna Tauriņa

(sk. Ilze  Rauza)

4.-5. klašu grupā:

I vieta – Gulbenes mūzikas skolas 4.klases audzēknis  Kārlis Bošs (sk. Iveta Putniņa)

III vieta – Gulbenes mūzikas skolas 5.klases audzēknis Reinis Antons Patmalnieks

(sk.   Lidija Musajeva),

Kārsavas mūzikas un mākslas skolas 5.klases audzēkne Laine Pontaga

(sk. Marita Rudoviča)

Kārsavas mūzikas un mākslas skolas 5.klases audzēkne Sigita Pundure

(sk. Marita Rudoviča)

6.- 8. klašu grupā:

I vieta – Ludzas mūzikas pamatskolas 6.klases audzēknis Ričards Marčenoks

(sk. Ērika Piterāne)

II vieta – Ludzas mūzikas pamatskolas 6.klases audzēkne Ērika Kuzmina

(sk. Marina  Marčenoka)

III vieta – Balvu mūzikas skolas 7.klases audzēknis Dāvis Lāpāns

(sk. Jeļena Agafonova)

Par veiksmīgi piedalīšanos konkursa II kārtā Atzinības raksti tika piešķirti J.Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas 2.klases audzēknei Karīnai Jablonskai ( sk. Jeļena Paura), Gulbenes mūzikas skolas 3.klases audzēknim Jānim Garānam (sk. Lidija Musajeva ) un Ludzas pamatskolas 4.klases audzēknim Artūram Piterānam (sk. Marina Marčenoka)

Konkursa „ Jaunais pianists” fināls bija veiksmīgs Ludzas pamatskolas audzēkņiem Ērikai Kuzminai – III vieta un Ņikitam Afanasjevam – Atzinības raksts, kā arī Kārsavas mūzikas un mākslas skolas audzēknēm Lainei Pontagai – III vieta un Sigitai Pundurei –

Atzinības raksts. Apsveicam un priecājamies kopā ar laureātiem un viņu skolotājiem!

Jāpiebilst, kā mūsu vidusskolas audzēkņu panākumi konkursa fināla kārtās šoreiz ir pieticīgāki. Bet arī viņiem paldies par uzdrošināšanos!