Konkursu uzvarētāji un viņu skolotāji + KCM 2012./13.māc.g.

< tr>

Nosaukums,vieta,datums

Dalībnieki

Vieta

Bērnu un jauniešu ģitārspēles konkurss „Latgales stīga” , JIRMV , 16.11.2012

Armands Greitāns 3.klase

(B grupa)

Ped.V.Pilipovs

I vieta

Dairis Poikāns 5.klase

(B grupa)

Ped.V.Pilipovs

III vieta

Justīne Račinska 5.klase

(D grupa)

Ped.V.Pilipovs

I vieta

Daniels Rudzītis

(B grupa)

Ped.V.Pilipovs

Sandra Desetniece 6.klase

(D grupa)

Ped.V.Pilipovs

Utenas Starptautiskais bērnu mūzikas skolu klavieru ansambļa konkurss (Utena,Lietuva,07.12.2012)

Patrīcija Aboliņa un Huberts Zimackis

4.klase

Ped.G.Jakovļeva

Diplomandi

Sergejs Bobenčuks un Renāts Vasiļjevs

4.klase

Ped.Ļ.Filipova un  G.Jakovļeva

Diplomandi

Daugavpils X Starptautiskais garīgās mūzikas festivāls „Sudraba zvani” (Daugavpils, 11.-13.01.2013)

Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas skolas bērnu koris

Ped.Anda Lipska

II pakāpes diploms

XVIII Latvijas mūzikas skolas pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu izpildītāju konkurss (Rīga,25.-27.01.2013)

Rihards Rauza 3.klase

(sitaminstr.)

Ped.Romāns Ivanovs

KCM Ilze Rauza

I vieta

Mārtiņš Dzindzuks 5.klase

(Baritona saksofons)

II vieta

Arnis Stepiņš 4.klase

(sitaminstr.)

Ped.R.Ivanovs

diploms

Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas reģiona mūzikas skolu akordeonistu-solistu konkurss (15.02.2013)

Renārs Šķesters Kambals  4.kl.

(B grupa)

Ped.Inga Runča

I vieta

Ņikita Bedrikovs  4.klase

(C grupa)

Ped.Tatjana Kricka

II vieta

Biruta Krompāne

(C grupa)

Ped.Inga Runča

I vieta

Latvijas mūzikas skolu un mūzikas vidusskolu IP „Taustiņinstrumentu spēle-klavierspēle” audzēkņu Valsts konkursa Jaunais pianists II kārta (06.03.2013)

Liāna Tauriņa  3.klase

Ped.Ilze Rauza

III vieta

Karīna Jablonska 2.klase

Ped.Jeļena Paura

Pateicība

Helēna Apele  3.klase

Ped.Ineta Lontone

Alise Meļko  7.klase

Ped.Tatjana Tulinska

Jāzepa Vītola III Latvijas mūzikas skolu koru un ansambļu konkurss (08.-09. marts 2013,JVLMA)

Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas mūzikas skolas (Kora klase) bērnu koris

Ped.Anda Lipska

Starptautisk
ais Talantucentrs Atklātais Starptautiskais S.Rahmaņinova festivāls

„Uzlecošās zvaigznes” nominācijā-Klasiskās mūzikas izpildījums konkurss (7-10. marts 2013.gads)

Mārtiņš Dzindzuks 5.klase

Ped.Romāns Ivanovs

Rihards Rauza 3.klase

Ped.R.Ivanovs

KCM I.Rauza

GRAND PRIX

II Latgales mūzikas skolu  Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu spēles audzēkņu konkurss (13.03.2013)

Rihards Rauza  3.klase

Sitaminstr.1 grupa

Ped.R.Ivanovs

KCM-Ilze Rauza

I vieta

Jurģis Lipskis 4.klase

Sitaminstr.2.grupa

Ped.R.Ivanovs

KCM –Jeļena Paura

II vieta

Arnis Stepiņš  4.klase

Sitaminstr.2.grupa

Ped.R.Ivanovs

KCM-Jeļena Paura

II vieta

Aiva Rudzīte 3.klase

Flautas sp. 1.grupa

Ped.Lolita Oša

KCM-Svetlana Sergejeva

Atzinība

Katerīna Silicka 3.klase

Flautas sp.1grupa

Ped.Lolita Oša

KCM-Svetlana Sergejeva

Atzinība

Agnese Pētersone  6.klase

Flautas sp.2.grupa

Ped.Anselms Opincāns

KCM-Svetlana Sergejeva

Agnese Strucka 5.klase

Flautas sp.2.grupa

Ped.Lolita Oša

KCM-Svetlana Sergejeva

III vieta

Katrīna Belinska 1.klase

Saksofona sp.1.grupa

Ped.Ingus Akmentiņš

KCM-Svetlana Sergejeva

Nikita Janovs 3.klase

Saksofona sp.1.grupa

Ped.Ingus Akmentiņš

KCM-Ļubova Filipova

III vieta

Mārtiņš Dzindzuks 5.klase

Saksofona sp.2grupa

Ped.Romāns Ivanovs

KCM-Jeļena Paura

I vieta

Agnija Silicka 5.klase

Saksofona sp.2grupa

Ped.Ingus Akmentiņš

KCM-Svetlana Sergejeva

II vieta

Ralfs Stramkalis 3.klase

Mežraga sp.1 grupa

Ped.Aivars Komuls

KCM-Jeļena Paura

Edgars Meleško 3.klase

Tubas sp.1grupa

Ped.Sergejs Sergejevs

KCM-Svetlana Sergejeva

II vieta

Alfrēda Kalniņa Jauno Vokālistu konkurss (Alfr.Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskola,22.03.2013)

Viktorija Kiseļova  2.kurss

Ped.Danuta Kārkliniece

KCM Romualda Dāvida

II vieta

Ērika Kanča 2.kurss

Ped.Danuta Kārkliniece

KCM-Romualda Dāvida

V Starptautiskais akordeonistu-solistu konkurss Limbažos (22.03.2013)

Renārs Šķesters-Kambals 4.kl.

(B grupa)

Ped.Inga Runča

III vieta

Biruta Krompāne

(C grupa)

Ped.Inga Runča

III vieta

IV Starptautiskais Jauno mūziķu konkurss VIVA LA MUSICA (Daugavpils, 9-12.aprīlis 2013.gads)

Rihards Rauza3.klase(sitaminstr.spēle)

Ped.Romāns Ivanovs

KCM-Ilze Rauza

I vieta

Rihards Rauza 3.klase(vokālā mūz./kora klase)

Ped.Danuta Kārkliniece

KCM-Ilze Rauza

VIII Latgales Jauno pianistu konkurss (12.04.2013.gads Balvi)

Helēna Apele 3.klase

Ped.Ineta Lontone

Diploms

Karīna Jablonska 2.klase

Ped.Jeļena Paura

Liāna Tauriņa 3.klase

Ped.Ilze Rauza

III vieta

Paula Fjodorova 4.klase

Ped.Antra Vallere

II vieta

Renāts Vasiļjevs 4.klase

Ped.Gaļina Jakovļeva

Diploms

Dina Gražule 6.klase

Ped.Gaļina Jakovļeva

Alise Meļko 7.klase

Ped.Tatjana Tulinska

Diploms

Visagino Č.Sasnausko menu mokykla gitaristu konkursas (Lietuva ,25.04.2013)

Justīne Račinska  5.klase

Ped.Vjačeslavs Pilipovs

Grand Prix

Zēnu vokālistu konkurss „Aiviekstes lakstīgala”(Lubānas nov.,Meirāni ,Kalpaka pamatskola ,27.04.2013)

Rihards Rauza 3.klase

Ped.Danuta Kārkliniece

KCM-Ilze Rauza

I vieta

Eduards Geikins-Tolstovs 4.kl.

Ped.Danuta Kārkliniece

KCM-Ilze Rauza

Imants Spīčs 4.klase

Ped.Danuta Kārkliniece

KCM-Antra Vallere

Latvijas klasiskās ģitārspēles konkurss „Gada ģitārists 2013” (Jelgava,05.05.2013)

Justīne Račinska 5.klase

Ped.Vjačeslavs Pilipovs

I vieta

Armands Greitāns

Ped.Vjačeslavs Pilipovs

II vieta

Latgales reģiona mūzikas skolu akordeonistu ansambļu un orķestru konkurss (Daugavpils,11.05.2013)

JIRMV mūzika skolas akordeonistu orķestris

Vadītājas: Vija Poikāne

Tatjana Kricka

II vieta

X Jauno vokālistu konkurss „Dziedu Dievmātei” (Aglona,15.05.2013)

Rihards Rauza 3.klase

(A grupa)

Ped.Danuta Kārkliniece

KCM-Ilze Rauza

I vieta

Elvis Sinijs 2.klase

( C grupa)

Ped.Danuta Kārkliniece

KCM-Antra Vallere

III vieta un atzinība par labāko t.dz. un obl.dz.izpildījumu

Lāsma Bacule 3.klase

(A grupa)

Ped.Ingrīda Balode

KCM-Antra Vallere

Atzinība par labāko t.dz.izpildījumu

Ieva Leiduma  4.klase

(A grupa)

Ped.Danuta Kārkliniece

KCM-Antra Vallere

Santa Zalužinska 1.klase

(A grupa)

Ped.Ingrīda Balode

KCM-Antra Vallere

X Starptautiskais Vladimira Spivakova festivāls „Maskava sagaida draugus” (Maskava,25.05.2013)

Rihards Rauza 3.klase

Sitaminstrumentu spēle

Ped.Romāns Ivanovs

X Starptautiskais pūtēju orķestru konkurss „Zlota Trabka 2013”(Polija,1.-2. maijs,2013)

J.Ivanova Rēzeknes mūzikas skolas pūtēju orķestris

Diriģents-Romāns Ivanovs

II vieta