Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola ir saņēmusi atbalstu projekta „Tradicionālās mūzikas un dziedāšanas prasmju saglabāšanas ekspedīcija Baltinavā un Aulejā” īstenošanai.

Projekta mērķis ir  tradicionālās Latgales kultūras – dziesmas, mūzikas apzināšana un saglabāšana, attīstīšana tradicionālās mūzikas izglītības programmā. Īstenojot projektā paredzētos uzdevumus, tradicionālās mūzikas tradīcijas tika ne tikai apzinātas, bet arī veicināta to atpazīstamība Latvijā. Tā kā procesā tika iesaistīti jaunieši – izglītības iestādes audzēkņi –tika sekmēta tautas mūzikas tālāknodošana ar formālās izglītības palīdzību.

Lai iepazītu autentiskus tradicionālās mūzikas zinātājus un teicējus, apkopotu un izveido
tu dažādus tradicionālās mūzikas audio, video un nošu materiālus par Latgales tautas mūziku, 2014.gada vasarā jaunieši un pedagogi no Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas dosies ekspedīcijā uz Latgales kultūrvēsturiskajiem pagastiem – Baltinavu un Auleju. Ekspedīcijas laikā tiks sasniegti projekta uzdevumi – apzināta un popularizēta tradicionālās kultūras izpausmju daudzveidība un praktizētāji. Jaunieši iepazīsies un intervēs Aulejas pagasta un Baltinavas novada iedzīvotājus,  notiks  tikšanās ar tradicionālo svētku organizētājiem, lai apzinātu, kā tradicionālā mūzika notiek ikdienā. Pēc ekspedīcijas savāktie materiāli tiks apkopoti, sagatavoti tautas mūzikas materiāli kopu tautas mūzikas datu bāzes papildināšanai un izglītojoša DVD sagatavošanai.

 

Projektu atbalsta Latgales reģiona attīstības aģentūra ar Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas „Latvijas valsts mežu atbalstītā Latgales kultūras programma 2014“ finansējumu.

Tradicionālo mūziku ir svarīgi izzināt, jo tā pauž Latgales kultūridentitāti un sakņojas kultūrtelpā. Tautas mūzikai ir raksturīga praktizēšana ikdienā un pēctecība paaudzēs, kas apliecina meistarību. Tradicionālā mūzika ir jāturpina apzināt, jo tai piemīt kultūrvēsturiska, mākslinieciska, sociāla, valodiska, izglītojoša, pētnieciska nozīme un vērtība.

1_projekts