Mārtiņdienā Saules radošās darbnīcas viesojās Stoļerovas pagastā. Rēznas pamatskolā projektā „Pa saulei no Miķeļiem līdz ziemas Saulgriežiem” visi skolas audzēkņi iesaistījās zīmēšanas, tradicionālās dziedāšanas un koka dizaina darbnīcās. Kaut arī Mārtiņdiena vairāk ir rudens svētki, tomēr tumšie vakari jau ir iedeguši ilgas pēc saules enerģijas, kura pie mums sāks atgriezties ziemas saulgriežos.  Darbnīcas jau bija kā neliela gatavošanās saules modināšanai. Katrā nodarbē savs prieks – no koka tika veidotas Ziemassvētku eglīšu rotas un dekori – zivis, saulītes, spilgti krāsotas un tajās tika iededzinātas saules zīmes. Jaunāko klašu skolēniem īpaši patika apgūt pirmās prasmes sitamo tautas mūzikas instrumentu spēlēšanā, kopā ar Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas jauniešiem iemācītas un sadziedātas  Saules dziesmas.

Krāsainas saules Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas gleznotājas Ingas Onževas vadībā gleznoja, zīmēja un izzināja bērni zīmēšanas nodarbībā. Un gleznošanā tapa katram sava saulīte, kura veidos vienu lielu sauli no visu četru iesaistīto skolu bērnu darbiem.

Radošās partnerības projekts paredz Rēzeknes kultūrizglītības skolu jauniešu organizētas aktivitātes Rēzeknes novada Gaigalavas, Sakstagala un Stoļerovas pamatskolas bērniem – kopīgas radošās darbnīcas metālmākslā, mālā, tekstilā, kopīgi veidotus Saules zīmējumus un sacerētas saules dziesmas. Saules tēma ir viena no dziļākajām gan latviešu tradicionālajā mūzikā, gan etnogrāfisko rakstu simbolos un zīmējumos. Populārākā krāsa Saules zīmē ir sarkanā un dzeltenā. Saule māca arī taisnīgumu un žēlsirdību – tā spīd vienādi visiem. Par Sauli ir dziesmas un rotaļas latgaliski. Par Sauli stāsta arī pasakas – kustība, kas aicina darboties pozitīvi, Saules siltuma modināšana sevī un citos.

Projekts rada interesi caur darbošanos, aicinot tā dalībniekus pašiem iepazīt Saules zīmi, dabas ritumu un  tās nozīmi. Tā kā projekta aktivitātes skolās ir uzsākušās rudenī – laikā, kad Saules paliek mazāk – tā tiks meklēta aksesuāros un modināta gala pasākumā pirms Ziemassvētkiem, 11. decembrī Sakstagala pagastā.

Projektu atbalsta Kultūras ministrijas radošo partnerību projekti.