Festivāla mērķi:

Veicināt jauno dziedātāju profesionālo un māksliniecisko jaunrades izaugsmi, popularizētu akadēmiskās mūzikas vērtības,  pedagogu savstarpējās pieredzes apmaiņu.

Festivāla uzdevumi:

Atklāt jaunus talantus mūzikas skolu un vispārizglītojošo skolu bērnu un jauniešu vidū. Izvērtēt dzirdēto un iedrošināt jauniešus turpmākām akadēmiskās mūzikas studijām.

Laiks un vieta:

Festivāls norisinās 2015. gada 9. aprīlī plkst. JIRMV, Atbrīvošanas alejā 56, Rēzeknē

Dalībnieki un programma:

Dalībnieki var būt mūzikas skolu un vispārizglītojošo skolu audzēkņi. Festivāla programmā jāiekļauj divas vecumam atbilstošas dažāda rakstura dziesmas ar akustisko pavadījumu vai a capella

Ierobežojumi:

Festivālā var piedalīties audzēkņi no  9-15 gadiem

Programmas maksimālā skaņdarbu hronometrāža līdz 6min

Papildus informācija:

Pēc festivāla koncerta pedagogi un audzēkņi saņem pateicības, kā arī notiks meistarklases, kuru noslēgumā pedagogi saņems apliecības 5 stundu apjomā par profesionālo pilnveidi. Meistarklasēs varēs piedalīties arī pedagogi, kuru audzēkņi nepiedalās festivālā.

Lūgums meistarklasēm pieteikt audzēkņus norādot :

Vārdu, uzvārdu, klasi un atskaņojamo repertuāru. (Vietu skaits ierobežots līdz 10  audzēkņiem)

Pieteikšanās, dalības maksa:

Dalības maksa- 5 EUR no pedagoga par meistarklasēm.

Rekvizīti: „Latgales kultūras un mūzikas izglītības atbalsta biedrība”

Reģ. Nr. 50008224091

Adrese: Atbrīvošanas aleja 56, Rēzekne LV-4601,

Norēķinu konts: Swedbank LV 82HABA0551038411220

Pieteikumi jāiesniedz līdz 2015. g 26.martam uz ivanovmusic@inbox.lv

Neskaidrību gadījumā zvaniet : 26446231 (D.Kārkliniece)