24. aprīlī mūsu skolas lielajā zālē trešoreizi pulcējās reģiona mūzikas skolu IP Taustiņinstrumentu spēle – Klavierspēle 8.klases audzēkņi.

Uz mūsu skolas rīkoto festivālu NĀC PIE MUMS MĀCĪTIES! tika aicināti visu mūzikas skolu topošie absolventi-pianisti, lai parādītu savu klavierspēles meistarību, vairāk uzzinātu par iespējām turpināt mācīties mūzikas jomā un uzdrošinātos stāties vidusskolā. Diemžēl, 4 skolas šogad festivālā piedalīties atteicās.

Festivāla programmā bija paredzēti 2 koncerti. Festivāla-koncerta dalībniekus apsveikuma koncertu  sniedza J.Ivanova Rēzeknes  vidusskolas audzēkņi: IP Klavierspēle 5. klases audzēknis Huberts Zimackis, kurš šoreiz parādīja savas ērģeļspēles prasmes, IP Taustiņinstrumentu spēle I kursa audzēknes Veronika Ivanova u Liāna Kuprovska – klavieru duets, IP Stīgu instrumentu spēle III kursa audzēkne Viktorija Radomane un IP Taustiņinstrumentu spēle IV kursa audzēkne Jūlija Kricka – kameransamblis, IP Diriģēšana III kursa audzēkne Amanda Vingre – ērģeles un IP Baznīcas mūzikas vadība IV kursa audzēkne Lāsma Inkina – ērģeles.

Lielākajā  un galvenajā koncertā uzstājās 22 audzēkņi no JIRMV reģiona 5 skolām – Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas, Balvu Mūzikas skolas, Gulbenes Mīzikas skolas, Ludzas Mūzikas pamatskolas un J.Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskolas. Festivāla dalībnieki atskaņoja vienu skaņdarbu pēc brīvas izvēles un koncerta programma  izveidojas daudzveidīga un interesanta.

Pēc festivāla muzikālās daļas dalībniekiem  un viņu skolotājiem tika pastāstīts par mūzikas vidusskolas mācību programmām, konsultācijām un iestāju eksāmenu laiku un noteikumiem.

Mūzikas skolu absolventi! Mēs jūs gaidām!