Šī gada pavasarī mūsu skolas jaunāko klašu audzēkņi ciemojās vairākos pilsētas bērnudārzos, lai iepazīstinātu bērnus ar mūzikas instrumentiem, un lai pastāstītu ar ko audzēkņi nodarbojas mūzikas skolā. Paldies koncertu dalībniekiem, koncertmeistariem un pedagogiem par ieguldīto darbu!