Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola izsludina iepirkumu mūzikas instrumentiem „Mūzikas Instrumentu iegāde un uzstādīšana Jāņa Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskolas vajadzībām“,  (identifikācijas Nr. JIRMV 2015/2).
Mūzikas instrumentu iepirkums ir sadalīts divās daļās:
1. daļa – čells, trompete, saksofons, kontrabass, vijole, akordeons, flauta, mežraggs, fogots, ģitara
2. daļa – eifonijs, alta rags, trompete,  mežrags, vijole, flauta.

Piedāvājumus jāiesniedz Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolā līdz 2015. gada 25. septembrim, pulksten 10.00, Atbrīvošanas aleja 56, Rēzekne, LV-4600
Kontaktpersona iepirkuma priekšmeta jautājumos: Gunārs Rupainis, tālr. 26150666, darbdienās no 8.30 – 16.30

LĒMUMS

Līgums NR.2015/2/1

Līgums NR.2015/2/2