JIRMV izsludina iepirkumu “Mūzikas instrumentu iegāde un uzstādīšana Jāņa Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskolā (identifikācijas Nr. JIRMV 2015/3), lai iegādātos digitālās klavieres un vijoli.
Iepirkuma dokumentācija jāiesniedz līdz 2015.gada 20. oktobrim plkst.10-00 JIRMV ēkā, Atbrīvošanas aleja 56, 2. stāvs, kanceleja.
Kontakpersona jautājumu gadījumā – Gunārs Rupainis, tālr. 26150666
Darba laiks: 8:30 – 16:30

LĒMUMS

Līgums 1

Līgums 2