2015. gada 9. decembrī Jāņa Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskolā notika Ulda Baloža 85 gadu jubilejai veltīta piemiņas pēcpusdiena. Uldis Balodis ir bijis Jāņa Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskolas pedagogs no 1957. gada līdz 1992. gadam, kad arī miris, kā arī direktors no 1958. gada līdz 1964. gadam. Ilgus gadus vadījis Tautas kori “Ezerzeme”, Rēzeknes rajona skolotāju kori “Rāzna” un bijis pilsētas un rajona Dziesmu svētku virsdiriģents.

Piemiņas pēcpusdienā Jāņa Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskolas jauktais koris izpildīja Uldim Balodim veltīto Valtera Kaminska dziesmu “Ezerzeme”, tika noklausītas arī citas video un audio ierakstos Ulda Baloža diriģētās dziesmas. Bija ieradušies Ulda Baloža bijušie audzēkņi, kora dziedātāji, kolēģi, kas visi dalījās atmiņās par viņu un stāstīja atgadījumus no viņu dzīves kopā ar Uldi Balodi. Arī mazdēls, Markuss, nodziedāja tautasdziesmu par godu savam vectēvam, kas visus klausītājus ļoti aizkustināja. Vislielākos pateicības vārdus Jāņa Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskolas kolektīvs un IP Diriģēšana pedagogi vēlas pateikt Ulda Baloža bijušajam audzēknim Jānim Laizānam par materiālu savākšanu, par video no Ulda Baloža dzimtās puses un par lielo entuziasmu, ar kādu šī pēcpusdiena tika sagatavota.