2016. gada februārī dažādās Latvijas mūzikas skolās izskanēs jau 3. Latvijas mūzikas skolotāju festivāls. Idejas pirmsākumi meklējami 2000. gadā pēc Lolitas Detlavas iniciatīvas notika pirmais starptautiskais Baltijas valstu skolotāju festivāls kurā piedalījās arī mūzikas skolotāji no Lietuvas un Polijas. . 2006. gadā ar festivāla atbalstītāju Mārupes pagasta padomes, Valsts kultūrkapitāla fonda un Rēzeknes pilsētas domes finansējumu tika izdots festivāla koncertu audio ierakstu CD. Tajā tika iekļauti 40 priekšnesumu fragmenti no koncertiem Saldus ev. lut. baznīcas, Kuldīgas sv. Katrīnas baznīcas, Rīgas koncertzāles Ave Sol un Siguldas koncertzāles “Baltais Flīģelis. Festivāls darbojās 8 gadus kad sākoties krīzei vairs netika organizēts.

Pēc 6 gadu pārtraukuma, pateicoties dažu Mārupes un Siguldas muzicējošo pedagogu iniciatīvai festivāls atsākās kā Latvijas Mūzikas skolotāju festivāls. Pašlaik festivāla mērķis un uzdevums – muzicēt Latvijas Mūzikas skolās, aptverot visus Latvijas reģionus.  Zīmīgi izteicās E. Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolas skolotāja, ērģelniece Marta Ozoliņa “Spēlējošs skolotājs bērnam var iemācīt vairāk un labāk, jo pats visas teorijas pārbaudījis praksē”

3.Festivāla afiša

Šogad interesi par festivālu izrādījuši arī Lietuvas muzicējošie pedagogi.

2016. gada februārī festivāla koncerti notiks Mārupes mūzikas un mākslas skolā, J.Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolā, Saldus mūzikas skolā un Saldus Katoļu baznīcā, Limbažu mūzikas skolā .

J.Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskolā koncerts notiks 10. februārī plkst. 18:00

26. februārī plkst. 17.00 noslēguma koncerts tradicionāli izskanēs Siguldas Mākslu skolā „Baltais Flīģelis” Visi tiek laipni aicināti. Ieeja visos koncertos bez maksas.

                             Festivāla koordinatori Silvija Notte un Arnolds Dimants.