Konkursa mērķi

– Popularizēt Jāņa Ivanova un viņa līdzgaitnieku klaviermūziku

– Atbalstīt jauno talantu pilnveidošanos

– Sekmēt reģiona radošās vides izaugsmi

– Stiprināt kontaktus starp Latgales un citu Latvijas reģionu profesionālās ievirzes mūzikas izglītības mācību iestādēm

 

Konkursa vieta un laiks

Konkurss notiks 2016.gada 25.novembrī  Jāņa Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskolas koncertzālē, Atbrīvošanas alejā 56, Rēzeknē. Konkursa sākuma un dalībnieku  uzstāšanās laiks tiks precizēts pēc pieteikumu saņemšanas.

Nolikums