No 29. – 31. janvārim Rīgā Pāvula Jurjāna mūzikas skolā notika 21. Latvijas mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu izpildītāju konkurss. Visu iepriekšējo konkursu norises vieta bija Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija. Šajā konkursā drīkst piedalīties mūzikas skolu audzēkņi līdz 18 gadu vecumam. Audzēkņi netiek dalīti grupās pēc apmācības gadu skaita vai pēc audzēkņu vecuma, kā tas bieži ir citos konkursos. Katram izpildītājam ir jāatskaņo viens obligātais skaņdarbs un viens izvēles skaņdarbs. Šogad konkursā bija pārstāvētas sešdesmit mūzikas skolas. Konkursā piedalījās 200 jaunie mūziķi.

No Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas skolas konkursā piedalījās seši audzēkņi. Izglītības Programmu Sitaminstrumentu spēle pārstāvēja Toms Kozlovs, Eduards Geikins-Tolstovs un Arnis Stepiņš (sk. R. Ivanovs), IP Klarnetes spēle – Kristiāns Justs (sk. H. Bauga), IP Saksofona spēle – Katrīna Belinska un Niķita Janovs (sk. H. Bauga).

Stāsta skolotājs Romāns Ivanovs: „30. janvārī uz Rīgu izbraucām pl. 4.20, jo pl. 8.15 sākās instrumentu uzstādīšana. Mūsu piecu oktāvu „Marimba One” instrumentam tas ir laikietilpīgs process. Pirms katras instrumentu grupas uzstāšanās notiek uzstāšanās kārtas numuru izloze. Nu jau otro gadu pēc kārtas Eduards izlozē pirmo uzstāšanās kārtas numuru. Startēt pirmajam – tā protams, ir liela atbildība. Pirms tam vēl ir jāsakārto instruments, jāuzģērbj koncerta tērps un kaut nedaudz jāiesildās spēlei. Psiholoģiski audzēknis īsti nepaspēja sagatavoties. Pagājušajā gadā Eduardam bija daudz labāks rezultāts – otrā vieta, kaut gan skaņdarba atskaņojuma sākumā salūza viena vālīte. Toreiz tas neietekmēja  uzstāšanās rezultātu, viņš paņēma citas vālītes un iesāka programmu no sākuma it kā nekas nebūtu noticis. Jaunietis ļoti cer šādā konkursā piedalīties arī nākošgad. Vai atkal „laimīgā” roka?

Toma uzstāšanās kārtas numurs bija septītais. Šis laimīgais skaitlis viņam nesa veiksmi. Šādā konkursā audzēknis piedalījās pirmo reizi. 32 dalībnieku konkurencē pēc punktu skaita viņš ierindojās 12. vietā. Tomam tas bija visveiksmīgākais programmas atskaņojums.

Visi sitaminstrumentu spēles audzēkņi bija dalīti divās grupās. Arnis uzstājās 2. grupā. Audzēkņa sniegumu 30. janvārī nevarētu uzskatīt par visveiksmīgāko, atbilstoši viņa iespējām. Neskatoties uz to, Arnis ieguva 2. vietu, tikai par puspunktu atpaliekot no labākā rezultāta sitaminstrumentu spēles grupā. Kā pagājušajā gadā, tā arī šogad žūrija nolēma 1. vietu nepiešķirt. Arnis konkursā piedalījās pēdējo reizi, jo viņš šogad gatavojas stāties mūzikas vidusskolā, bet šajā konkursā drīkst piedalīties tikai mūzikas skolu audzēkņi. Viņš ir priecīgs par ieguldīto darbu, kas nesis gandarījumu un augstu rezultātu.”

31. janvārī uz šo konkursu devās IP Klarnetes spēle un IP Saksofona spēle audzēkņi Kristiāns Justs, Katrīna Belinska un Niķita Janovs. Ceļā bija jādodas jau pl. 4.45, jo klarnetistiem uzstāšanās sākās pl. 9.30. Kristiāns sasniedza labu rezultātu, un19 klarnetistu konkurencē pēc punktu skaita ierindojās 7. vietā, iegūstot Laureāta diplomu.

Kā pēdējie savu prasmi rādīja saksofona spēles audzēkņi, kuri uzstājās jau pēc plkst. 19.00. Abi mūsu skolas audzēkņi uzrādīja teicamus rezultātus. 32 dalībnieku konkurencē Katrīna un Niķita pēc punktu skaita ierindojās ceturtajā un piektajā vietās. Jāatzīmē, ka saksofona spēlē valstī ir sasniegts ļoti augsts līmenis un konkurence ir ļoti sīva. Saksofonu grupā šoreiz tika piešķirtas trīs pirmās vietas, viena otrā un divas trešās vietas, ko ieguva mūsu audzēkņi Katrīna Belinska un Niķita Janovs. Kā atzīmē skolotājs Haralds Bauga, ir ieguldīts ļoti liels darbs, šī garā diena bija ļoti smaga, bet deva lielu gandarījumu, jo žūrijas vērtējums mūsu audzēkņiem ir ļoti augsts.

Pēc konkursa nolikuma, nākamais posms šajā projektā ir Latvijas jauniešu pūtēju orķestris, ko veido mūziķi, kuri konkursā ieguvuši godalgotās vietas un diplomus. 13. februārī Latvijas Universitātes Lielajā Aulā notika koncerts Bravo-bravissimo. Koncerta 1. daļā ar Latvijas Universitātes orķestri kā solisti uzstājās pirmo vietu ieguvēji. Koncerta 2. daļā savu sniegumu rādīja Jauniešu pūtēju orķestris. Šajā orķestra sastāvā piedalījās arī Kristiāns Justs, Katrīna Belinska, Niķita Janovs, Arnis Stepiņš un Eduards Geikins- Tolstovs.

Bravo-bravissimo iespaidos dalās Romāns Ivanovs:,,No solistiem vislabāk patika A. Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas audzēkne Annija Briška (saksofons) ar A. Altmaņa skaņdarbu Impulsus. Jāatzīmē, ka joprojām problēmas ir metāla pūšaminstrumentu grupā ar nepietiekamu audzēkņu skaitu. Uz to norāda fakts, ka koncerta 1. daļā no metāla pūšaminstrumentiem solo ar orķestri uzstājās tikai viens mežradznieks. Ļoti patika Cerību ansamblis, ko tradicionāli veido no pašiem jaunākajiem konkursa dalībniekiem.’’

Arnis Stepiņš, Katrīnai Belinska, Niķita Janovs, Kristiāns Justs, Eduards Geikins-Tolstovs vasarā piedalīsies Latvijas Jauniešu pūtēju orķestra (kas veidots, balstoties uz konkursa rezultātiem) sastāvā Starptautiskajā jauniešu pūtēju orķestru konkursā Cīrihē, Šveicē.

Paldies skolotājiem Haraldam Baugam, Romānam Ivanovam, koncertmeistarēm Svetlanai Sergejevai un Jeļenai Paurai, audzēkņiem Arnim Stepiņam, Katrīnai Belinskai, Niķitam Janovam, Kristiānam Justam, Tomam Kozlovam, Eduardam Geikinam-Tolstovam un audzēkņu vecākiem par ieguldīto darbu un augstajiem sasniegumiem konkursā.

Jāņa Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskolas IP “Pūšaminstrumentu spēle” un IP “Sitaminstrumentu spēle” vad. Anselms Opincāns

[Not a valid template]