Iepirkuma identifikācijas numurs

JIRMV/2016/2, CPV kods – 09134200-9

Pasūtītāja nosaukums: Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola (JIRMV)
Pasūtītāja adrese: Atbrīvošanas aleja 56, Rēzekne, LV-4600
Pasūtītāja reģistrācijas  nr.:

 

90000011501
Pasūtītāja kontakpersona:

 

Direktora vietnieks saimnieciskajos jautājumos Gunārs Rupainis

 

Tālruņa numurs + 371 64622480, +371 26150666. Zvanīta darba laikā.
Faksa numurs: +371 64624463
E-pasta adrese: ivanovmusic@inbox.lv
Darba laiks: 8.30-12.00 un 13.00-17.00 katru darba dienu

 

Pieteikumus iesniegt līdz 2016. gada 30. marta pulksten 10:00 Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolā, II stāvs, lietvedība.

LĒMUMS