2016. gada 4. martā Jāņa Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskolā notika IV Latgales mūzikas skolu IP Pūšaminstrumentu spēle, IP Sitaminstrumentu spēle audzēkņu konkurss. Konkursā piedalījās audzēkņi no 16 mūzikas skolām – Jāņa Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskola, Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskola, Balvu Mūzikas skola (MS), Gulbenes MS, Maltas MS, Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un Mākslas skola (MMS), Preiļu MMS, Viļānu MMS, Arvīda Žilinska Jēkabpils MS, Naujenes MMS, Ilūkstes MMS, Kokneses MS, Viļakas MMS, Pļaviņu MS, Kārsavas MMS, Ludzas Mūzikas pamatskola. Saņemot pieteikumus dalībai konkursā, bijām pārsteigti, ka Pļaviņu un Kokneses mūzikas skolas pieder Latgales reģionam, jo šo skolu metodiskais centrs ir Daugavpils Mūzikas vidusskola.

Konkursa mērķis ir veicināt audzēkņu instrumentu spēles attīstību un māksliniecisko izaugsmi. Katrs šāda veida pasākums prasa no audzēkņiem un skolotājiem papildus darbu un veicina audzēkņu izaugsmi. Tā ir arī liela pieredzes apmaiņa starp dažādu skolu skolotājiem, jo ir iespēja salīdzināt, kā uzstājas citu skolu audzēkņi un strādā skolotāji.

Dalībai konkursā pieteicās 85 audzēkņi. Konkursa dalībnieki tika dalīti divās grupās, 1. grupa 1 – 3. klašu audzēkņi, 2. grupa 4 – 7. klašu audzēkņi. Sīvākā konkurence bija Saksofona spēlē un Flautas spēlē. Joprojām mazs izpildītāju skaits ir metāla pūšaminstrumentu spēlē – no visām skolām konkursā piedalījās tikai 14 audzēkņi. Tas spilgti izpaužas arī orķestru skanējumā, jo pūšaminstrumentu orķestru pamatā tomēr ir jābūt metāla pūšaminstrumentu grupām. Tāpat kritisks stāvoklis ir Obojas spēlē (konkursantu nebija) un Fagota spēlē (pa vienam audzēknim no JIRMV un SBDMV).

Konkursu vērtēja žūrija sekojošā sastāvā: žūrijas priekšsēdētājs – E. Dārziņa Mūzikas vidusskolas IP Pūšaminstrumentu spēle, IP Sitaminstrumentu spēle vadītājs Gatis Evelons, komisijas locekļi – Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas lektors, studiju daļas vadītāja vietnieks Ainars Šablovskis, un Jāzepa Mediņa Rīgas 1. Mūzikas skolas IP Sitaminstrumentu spēle skolotājs Jānis Vaivods. Žūrijas darbs nebija viegls, jo konkurss sākās pl. 10.00 un turpinājās līdz pl. 22.00.

Nenoliedzami, ka šādi konkursi ir nepieciešami, jo tie dod stimulu turpmākajam darbam, savu prasmju novērtēšanai. Tas pamudina audzēkņus saistīt savu turpmāko darbību ar mūziķa specialitāti, un turpināt izvēlētās profesijas apguvi mūzikas vidusskolās.

Īpašs paldies Latgale Vēstniecībai GORS, Mūzikas Centram un Jāņa Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskolai par sniegto materiālo atbalstu, kas ļāva sarūpēt balvas laureātiem un nodrošināt neatkarīgas žūrijas darbu. Paldies visiem konkursa dalībniekiem, skolotājiem, koncertmeistariem un kolēģiem par ieguldīto darbu.

Žūrijas kopsavilkums