22. aprīlī mūsu skolas lielajā zālē muzicēja JIRMV reģiona Mūzikas skolu IP Taustiņinstrumentu spēle – Klavierspēle 8.klases audzēkņi.

Uz mūsu skolas rīkoto festivālu NĀC PIE MUMS MĀCĪTIES! tika aicināti visu mūzikas skolu topošie absolventi-pianisti, lai parādītu savu klavierspēles meistarību, vairāk uzzinātu par iespējām turpināt mācīties mūzikas jomā un uzdrošinātos stāties vidusskolā. No 11 reģiona Mūzikas skolām festivālā nepiedalījas 2.

Festivāla programmā tika iekļauti 2 koncerti. Festivāla – koncerta dalībniekus apsveikuma koncertu  sniedza J.Ivanova Rēzeknes  vidusskolas audzēkņi: IP Klavierspēle 6. klases audzēkņi  Huberts Zimackis un Helēna Apele, kuri šoreiz parādīja savas ērģeļspēles prasmes, IP Taustiņinstrunentu spēle I kursa audzēkne Alise Meļko un II kursa audzēkne Veronika Ivanova – klavieru duets, IP Taustiņinstrunentu spēle III kursa audzēknis Arvis Lapkovskis un IP Diriģēšana IV kursa audzēkne Amanda Vingre – ērģeles. Tika atskaņoti J.S.Baha un J.F.Konkela sacerējumi ērģelēm, F.Šopēna un V Sapožņikova skaņdarbi klavierēm. Arvis Lapkovskis pastāstīja  par IP audzēkņu mācību priekšmetiem un pianistu iespējām radošās karjeras veidošanā.

Lielākajā  un galvenajā koncertā uzstājās 20 audzēkņi no JIRMV reģiona 9  skolām – Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas, Balvu Mūzikas skolas, Gulbenes Mīzikas skolas, Kārsavas Mūzikas un mākslas Ludzas Mūzikas pamatskolas, Varakļānu Mūzikas un mākslas skola, Viļānu Mūzikas un mākslas skola, Zilupes Mūzikas un mākslas skola  un J.Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskolas. Katrs festivāla dalībnieks izpildīja  vienu skaņdarbu no savas eksāmena programmas un koncerts  izveidojas pietiekami raibs un interesants.

Pēc festivāla muzikālās daļas dalībnieki un viņu skolotāji tika informēti arī par citām mūzikas vidusskolas izglītību programmām, konsultācijām reflektantiem un iestāju eksāmenu laiku un noteikumiem.

Mūzikas skolu absolventi! Mēs jūs gaidām!