DSC_0135

Tradicionālās mūzikas programma Jāņa Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskolā ir vienīgā programma Baltijā, kur tradicionālo mūziku var apgūt, iegūstot profesionālo vidējo izglītību šajā jomā (kvalifikācija: tradicionālās mūzikas eksperts, ansambļa vadītājs).

Mācību laikā skolēni papildus vispārizglītojošajiem mācību priekšmetiem (valodas, matemātika, vēsture utt.) un mūzikas teorijas priekšmetiem (solfedžo, mūzikas literatūra utt.) apgūst tradicionālās mūzikas teorētiskos un praktiskos priekšmetus:

  • Latviešu tradicionālā mūzika;
  • Pasaules tautu mūzika;
  • Aranžēšana;
  • Tradicionālā deja;
  • Tradicionālā dziedāšana;
  • Tradicionālo instrumentu spēle (kokle, dūdas, stabule, cimbala, mandolīna, vijole,ermoņikas utt.);
  • Tradicionālās mūzikas ansamblis.

Jaunieši papildina savu pieredzi ar aktīvu koncertdzīvi reģionā, valstī un ārzemēs, tiek spēlēti danču vakari, regulāri notiek dažādas meistarklases (tradicionālie instrumenti, tradicionālais ansamblis, improvizācija, dziedāšana, aktiermeistarība), kā arī neiztrūkstoša mācību procesa daļa ir ekspedīcijas.

Nodaļas skolotāji ir guvuši izglītību un pieredzi etnomuzikoloģijā un folkmūzikas izpildīšanā gan Latvijā, gan arī Skandināvijā un Ungārijā; paralēli darbam skolā pedagogi regulāri koncertē kā tautas mūzikas izpildītāji, kā arī piedalās folkloras kustības aktivitātēs.

Izglītības programmas mērķis ir sniegt audzēkņiem maksimāli saturīgu un bagātīgu informāciju par tradicionālo mūziku Latgalē, Latvijā un ārvalstīs, attīstīt praktiskās mūziķa dotības, veicināt sava unikālā tradicionālās mūzikas izpildīšanas stila veidošanos, tai pašā laikā saglabājot cieņu un izpratni par tautas mantojumu.

Mācību ilgums – 4 gadi.

Prasības – iegūta pamatizglītība, veiksmīgi nokārtots iestājeksāmens.

Iestājeksāmens – XX jūnijā. Prasības atrodamas: http://www.jirmv.lv/muzikas-vidusskola/

Pieejama dienesta viesnīca.

 

Programmas vadītājs – Ēriks Zeps