Subdominante_2016

Ļoti gaidīsim visus skolas audzēkņus, vecākus, pedagogus, atbalstītājus un draugus!