Konkursa nosaukums, vieta, datums

Dalībnieki

Vieta

Vislatvijas akordeonistu-izpildītāju konkurss Staņislava Broka Daugavpils mūzikas vidusskolā
26.11.2015.

Mihails Barišnikovs
2.akordeona spēles klase
Pedagogs Tatjana Kricka

3.vieta

IX Starptautiskais jauno izpildītāju konkurss “Nacionālie akcenti mūzikā” Viļņā(Lietuva)
28.11.2015.

Ņikita Janovs
6. saksofona spēles klase
Pedagogs Haralds Bauga
KCM Svetlana Sergejeva

1.vieta

Agnija Silicka
II saksofona spēles kurss
Pedagogs Haralds Bauga
KCM Svetlana Sergejeva

1.vieta

VIII Staņislava Broka Jauno dziedātāju konkurss
Staņislava Broka Daugavpils mūzikas vidusskolā
14.01.2016.
Elizabete Geikina-Tolstova
2.kora klase
Pedagogs Danuta Kārkliniece
KCM Romualda Dāvida
I pakāpe
Lāsma Bacule
6.kora klase
Pedagogs Ingrīda Balode
KCM Romualda Dāvida
I pakāpe
Ieva Leiduma
7.kora klase
Pedagogs Danuta Kārkliniece
KCM Romualda Dāvida
II pakāpe
Latvijas profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas “Stīgu instrumentu spēle – Ģitāras spēle”  audzēkņu Valsts Konkursa II kārta (reģions)
JIRMV
18.01.2016.
Linards Gaiduļs
4.ģitāras spēles klase
Pedagogs Vjačeslavs Pilipovs
III vieta
(izvirzīt uz III kārtu)
Armands Greitāns
6.ģitāras spēles klase
Pedagogs Vjačeslavs Pilipovs
Atzinība
(izvirzīt uz III kārtu)
Vadims Grabovskis
I kurss
Pedagogs Vjačeslavs Pilipovs
II vieta
(izvirzīt uz III kārtu)
Latvijas profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas Taustiņinstrumentu spēle – Akordeona spēle” audzēkņu Valsts konkursa II kārta (reģions)
JIRMV 20.01.2016.
Mihails Barišņikovs
2.akordeona spēles klase
Pedagogs Tatjana Kricka
II vieta
(izvirzīts uz III kārtu)
Unda Lomanovska
4. akordeona spēles klase
Pedagogs Inga Runča
II vieta
(izvirzīta uz III kārtu)
XXI Latvijas mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu izpildītāju konkurss
Rīga
30.-31.01.2016.
Arnis Stepiņš
7.sitaminstrumentu spēles klase
Pedagogs Romāns Ivanovs
KCM Jelena Paura
II vieta
Toms Kozlovs
3.sitaminstrumentu spēles klase
Pedagogs Romāns Ivanovs
KCM Jelena Paura
Eduards Geikins-Tolstovs
7.sitaminstrumentu spēles klase
Pedagogs Romāns Ivanovs
KCM Jelena Paura
Kristiāns Justs
6. klarnetes spēles klase
Pedagogs Haralds Bauga
KCM Svetlana Sergejeva
Diploms
Katrīna Belinska
5.saksofona spēles klase
Pedagogs Haralds Bauga
KCM Svetlana Sergejeva
III vieta
Ņikita Janovs
6.saksofona spēles klase
Pedagogs Haralds Bauga
KCM Svetlana Sergejeva
III vieta
Latgaliešu kultūras gada balva “Boņuks – 2015”
Latgales vēstniecībā “Gors”
28. 02.2016.
Bērnu koris Andas Lipskas vadībā festivālā ”ORGANismi” tapušais uzvedums “Saule.Bērni. Rainis” kopā ar Ivetu Apkalnu  2015. gada sasniegums skatuves mākslā balva

IV Latgales Mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu spēles audzēkņu konkurss
JIRMV
04.03.2016.

Ričards Benislavskis
2. sitaminstrumentu spēles klase
Pedagogs Juris Laizāns
KCM Jeļena Paura
III vieta
Toms Kozlovs
3. sitaminstrumentu spēles klase
Pedagogs Romāns Ivanovs
KCM Jeļena Paura
II vieta
Eduards Geikins-Tolstovs
7. sitaminstrumentu spēles klase
Pedagogs Romāns Ivanovs
KCM Jeļena Paura
II vieta
Arnis Stepiņš
7. sitaminstrumentu spēles klase
Pedagogs Romāns Ivanovs
KCM Jeļena Paura
I vieta
Elizabete Geikina-Tolstova
2. flautas spēles klase
Pedagogs Lolita Oša
KCM Svetlana Sergejeva
Margita Proveja
3. flautas spēles klase
Pedagogs Anselms Opincāns
KCM Ļubova Filipova
Marta Paula Sejāne
1.klarnetes spēles klase
Pedagogs Haralds Bauga
KCM Svetlana Sergejeva
III vieta
Kristiāns Justs
6.klarnetes spēles klase
Pedagogs Haralds Bauga
KCM Svetlana Sergejeva
Katrīna Kozlova
3.fagota spēles klase
Pedagogs Anselms Opincāns
KCM Svetlana Sergejeva
Kristīne Deksne
2. saksofona spēles klase
Pedagogs Haralds Bauga
KCM Svetlana Sergejeva
Mārtiņš Gailums
1.saksofona spēles klase
Pedagogs Haralds Bauga
KCM Svetlana Sergejeva
Katrīna Belinska
5.saksofona spēles klase
Pedagogs Haralds Bauga
KCM Svetlana Sergejeva
I vieta
Ņikita Janovs
6.saksofona spēles klase
Pedagogs Haralds Bauga
KCM Svetlana Sergejeva
II vieta
Amanda Raudive
1.mežraga spēles klase
Pedagogs Aivars Komuls
KCM Jeļena Paura
Atzinība
Raivo Komuls
4. mežraga spēles klase
Pedagogs Aivars Komuls
KCM Jeļena Paura
Iļja Rogovs
2.trompetes spēles klase
Pedagogs aivars Komuls
KCM Jeļena Paura
Atzinība
Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru Latgales novadu skate
Jēkabpils
12.03.2016.
Rēzeknes novada un Jāņa Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskolas pūtēju orķestris
Diriģents Romāns Ivanovs
I pakāpes diploms
IV Jāzepa Vītola bērnu un jauniešu koru un vokālo ansambļu konkurss “Lai skan!”
JVMLA
12.03.2016.
Jāņa Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskolas bērnu koris
Diriģente Anda Lipska
Sudraba diploms
VIII Latvijas pūtēju orķestru konkurss
Ogres novada kultūras centrā
19.-20.03.2016.
Rēzeknes novada un Jāņa Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskolas pūtēju orķestris
Diriģents Romāns Ivanovs
II vieta
V Jauno vokālistu konkurss “Skaņais bolss”
JIRMV
06.04.2016.
Laura Doropoļska
1.kora klase
Pedagogs Danuta Kārkliniece
KCM Romualda Dāvida
II vieta
Elizabete Roslova
2.kora klase
Pedagogs Ingrīda Balode
KCM Romualda Dāvida
Endija Juškāne
5.kora klase
Pedagogs Danuta Kārkliniece
KCM Romualda Dāvida
II vieta
Alise Pavre
4.kora klase
Pedagogs Ingrīda Balode
KCMAntra Vallere
III vieta
Ksenija Rižakova
3.kora klase
Pedagogs Ingrīda Balode
KCM Antra Vallere
Liāna Saule
4.kora klase
Pedagogs Ingrīda Balode
KCM Ilze Rauza
Veicināšanas balva
Lāsma Bacule
6.kora klase
Pedagogs Ingrīda Balode
KCM Antra Vallere
II vieta
Ieva Leiduma
7.kora klase
Pedagogs Danuta Kārkliniece
KCM Romualda Dāvida
III vieta
Imants Spīčs
7.kora klase
Pedagogs Danuta Kārkliniece
KCM Romualda Dāvida
III vieta
XI Latgales Jauno pianistu konkurss
Balvi
08.04.2016.
Sofija Kigitoviča
2.klavierspēles klase
Pedagogs Romualda Dāvida
Ieva Sutina
3.klavierspēles klase
Pedagogs Svetlana Sergejeva
III vieta
Amālija Tokareva
2.klavierspēles klase
Pedagogs Tatjana Tulinska
Laima Adijāne
4.klavierspēles klase
Pedagogs Jeļena Paura
III vieta
Aivis Trukšāns
4.klavierspēles klase
Pedagogs Ilze Rauza
II vieta
Helēna Apele
6.klavierspēles klase
Pedagogs Ineta Lontone
II vieta
Latvijas profesionālās vidējās mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas “Mūzikas vēsture un teorija” audzēkņu Valsts konkurss
Rīgā (JVLMA)
12.04.2016.
Dace Mangulsone
IP “Mūzikas vēsture un teorija”
II kurss
Ped. Solvita Ivanovs
Ped. Ilona Rupaine
Kategorija “Radošais uzdevums”
III vietaKategorija “Kompozīcija”
III vieta
Guntars Poplavskis
IP “Mūzikas vēsture un teorija”
I kurss
Ped. Solvita Ivanova
Kategorija “Radošais uzdevums”
III vieta
Noras Novikas VIII Starptautiskais Mazās kamermūzikas konkurss
Mārupes Mūzikas un mākslas skola
15.04.2016.
Patrīcija Āboliņa
Huberts Zimackis
6.klasvierspēles klase
Amira Alibekova
Staņislavs Pavlovičs
3.klasvierspēles klase
Pedagogs Ineta Lontone
II Vieglās un džeza mūzikas ansambļu konkurss ”Rojas ritmi”
16.04.2016.
JIRMV bērnu skolas džeza ansamblis
Pedagogs Toms Lipskis
I vieta
XIII Jauno vokālistu konkurss “Dziedu Dievmātei”
11.05.2016.
Aglonas bazilika
Laura Doropoļska
1.kora klase
Pedagogs Danuta Kārkliniece
KCM Romualda Dāvida
I pakāpe
Atzinība par labāko tautas dziesmas izpildījumu
Kirills Beļikovs
2. kora klase
Pedagogs Danuta Kārkliniece
KCM Romualda Dāvida
II pakāpe
Atzinība par labāko tautas dziesmas izpildījumu
Endija Juškāne
5. kora klase
Pedagogs Danuta Kārkliniece
KCM Romualda Dāvida
IV pakāpe
Lāsma Bacule
6. kora klase
Pedagogs Ingrīda Balode
KCM Antra Vallere
IV pakāpe
Elizabete Geikina-Tolstova
2. kora klase
Pedagogs Danuta Kārkliniece
KCM Romualda Dāvida
Ksenija Rižakova
3. kora klase
Pedagogs Ingrīda Balode
KCM Antra Vallere
Elizabete Roslova
2. kora klase
Pedagogs Ingrīda Balode
KCM Romualda Dāvida
Katrīna Laputjova
2. kora klase
Pedagogs Ingrīda Balode
KCM Antra Vallere