Jāņa Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskola izsludina iepirkumu
Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā
„Pianīna iegāde un uzskaņošana Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas vajadzībām“

(identifikācijas Nr. JIRMV 2016/3).

Piedāvājumus gaidām līdz 2016. gada 20. jūnija pulksten 10.00
Informācija – Gunārs Rupainis, 
tālr. +371 26150666, zvanīt darba dienās no plkst.8-00 līdz 16-30.

Līgums

Lēmums