18. novembrī Latvijas valsts pasludināšanas 98. gadadienā Rēzeknes novada un Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas pūtēju orķestris viesojās Feimaņu kultūras namā, kur notika svētkiem veltīts svinīgais pasākums. Zālē un arī orķestrantu vidū valdīja svētku gaisotne.

Orķestris Romāna Ivanova vadībā atskaņoja Jāņa Ivanova ,, Svinīgo prelūdiju”, latgaliešu tautas dziesmu apdares, kā arī ārzemju komponistu skaņdarbu popūriju. Eduarda Rozenštrauha skaņdarbu ,,Ai, māte Latgale” orķestris pirmo reizi atskaņoja 4. kursa audzēkņa Jura Laizāna vadībā.

Īpašu klausītāju atsaucību izpelnījās E. Rozenštrauha ,,Ai, māte Latgale”,  ,,Dance Fever” M. Brovna instrumentācijā un latgaliešu tautasdziesmu virkne ,,Aiz azara augsti kolni” J. Ustinskova apdarē. Ceru, ka muzikālu baudu un svētku noskaņu guva gan klausītāji, gan izpildītāji.

IP Pūšaminstrumentu spēle, IP Sitaminstrumentu spēle vad. A. Opincāns.