Latvijas valsts svētku nedēļā 16. novembrī Vidzemes koncertzālē “Cēsis” norisinājās Draudzīgā aicinājuma fonda skolu apbalvošana. Šajā ikgadējā apbalvošanas ceremonijā godina Latvijas labākās skolas pēc eksāmenu rezultātiem vairākās nominācijās : Labākie vērtējumi priekšmetos, lielākā izaugsme un labākais kopvērtējums. Šajā reitingā tiek vērtētas pilnīgi visas Latvijas skolas, bet apbalvojumus saņem tikai labākās.

Jau pagājušajā gadā Jāņa Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskola saņēma apbalvojumu par labākajiem rezultātiem latviešu valodas eksāmenā starp specializētajām skolām. Esam ļoti lepni, ka šogad saņēmām pat  divas balvas – gan par labākajiem sasniegtajiem rezultātiem matemātikas eksāmenā, gan balvu par 2. vietu kopvērtējumā. Tas ir liels gods- būt otrai labākajai skolai starp visām specializētajām skolām republikā!

Balvas ieguva arī Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzija nominācijās Latviešu valoda un literatūra un nominācijā Vēsture mazākumtautību skolu kategorijā. Vidusskolu grupā apbalvojumu par lielāko izaugsmi angļu valodā saņēma Rēzeknes 6. Vidusskola.

Balvu pasniegšana vienmēr norit svinīgā atmosfērā, to kuplina koncerts.

Arī šogad pasākuma dalībniekus uzrunāja bijušais Latvijas prezidents Valdis Zatlers, dažādu uzņēmumu vadītāji un vairāki bijušie Izglītības Zinātnes ministri.

Par koncerta muzikālo daļu parūpējās Jāņa Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskolas audzēkņi, kas iepriecināja un atsvaidzināja koncertu ar muzikālām skaņām. Koncertā piedalījās Diāna Kempiša, kura dziedāja Latvijas Valsts himnu un Jāņa Ivanova skaņdarbu “Manas dzimtenes pusē”. Vijoles skanējumu izrādīja Kristīne Maļavko atskaņojot “Rondo Giocoso”. Ar bungu spēcīgo skanējumu pārsteidza Juris Laizāns. Ar lielisku saspēli priecēja Jāņa Ivanova mūzikas vidusskolas saksafonistu kvartets. Un ar tautiskām skaņām klausītājus apbūra Tautas mūzikas ansamblis, kura sastāva bija Aleksandrs Maļkevičš, Diāna Logina, Dace Ušupniece un Ilze Jurjāne. Jāpiebilst, ka Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola ir vienīga mūzikas vidusskola Latvijā, kurā var apgūt tautas mūziku.

Šogad J.Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolai tika piedāvāts sniegt koncertu koncertzālē “Cēsis”, ko mūsu skolas audzēkņi godam paveica.

Diāna Kempiša dziedāja Latvijas Valsts himnu un Jāņa Ivanova skaņdarbu “Manas dzimtenes pusē”.Skaņdarbu vijolei “Rondo Giocoso” atskaņoja Kristīne Maļavko, sitaminstrumentus-  Juris Laizāns. Koncertu kuplināja vairāki ansambļi-mūzikas vidusskolas saksafonistu kvartets, kura sastāvā ir Mārtiņš Dzindzuks, Agnija Silicka, Ņikita Janovs un Katrīna Belinska, kā arī tautas mūzikas ansamblis (Aleksandrs Maļkevičš, Diāna Logina, Dace Ušupniece un Ilze Jurjāne). Tādējādi klausītāji varēja baudīt dažādu izglītības programmu audzēkņu sniegumu. Koncerts izdevās daudzveidīgs un interesants, bet viss pasākums tā dalībniekiem sniedza daudz pozitīvu emociju.

Guntars Poplavskis

J. Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskolas prezidents