2016.gada 1.decembrī Rēzeknes pansionātā notika Starptautiskajai invalīdu dienai veltīts pasākums, kurā ar saviem muzikālajiem priekšnesumiem klātesošos priecēja JIRMV mūzikas skolas audzēkņi. Klausītāji varēja dzirdēt gan vijoles lociņa izvilinātas melodijas, gan pūšamo instrumentu skaņējumu, gan ieklausīties klavieru un akordeona radīto tēlu atklāsmē, gan balss pavēlnieku veikumā. Uz skatuves kāpa Einhards Čačka, Darja Pegasova (ped. G.Kolotuhina), Una Urtāne, Elizabete Geikina-Tolstova, Agate Nagle (ped. L.Oša), Katrīne Kozlova (ped. A.Opincāns), Amira Alibekova (ped. I.Lontone), Amanda Raudive, Iļja Rogovs (ped. A.Komuls),Terēze Ozolniece, Elgars Jānis Munda (ped. G.Kuzmina), Katrīna Kambala (ped. I.Runča), Kristīne Deksne, Daniels Sorokins (ped. H.Bauga) un Sofija Bartuša (ped. T.Kricka) un koncertmeistares S.Sergejeva, J.Paura un R.Dāvida.