Trešdien, 8.februārī JIRMV norisinājās Mūzikas teorētisko priekšmetu konkurss, kurā piedalījās 18 audzēkņi no bērnu mūzikas skolām (Balviem, Baltinavas, Maltas, Ludzas, Rēzeknes, Viļāniem, Varakļāniem). Konkurss tika veidots trīs disciplīnās: mūzikas fragmentu viktorīna, mūzikas fragmenta analīze pēc notīm un lasīšana no lapas. Konkursa dalībnieku pedagogiem vienlaikus notika praktiskais seminārs par mācīšanas metodēm un to pielietojumu pedagoģiskajā darbā.

Pēc konkursa dalībniekiem bija iespēja asināt prātus vidusskolēnu Daces M., Agritas un Guntara veidotajās atrakcijās – pēc dotajiem attēliem jāuzmin dziesma, jāatmin krustvārdu mīkla, jāpiedalās stafetē, kurā jāatmin tautasdziesma, jārāda “Mēmais šovs”. Apbalvošanas laikā žūrijas komisijas priekšsēdētāja V.Briede-Dzanuška uzsvēra, ka visi dalībnieki ir uzvarētāji jau tādēļ, ka izmēģināja savus spēkus šajā ne tik vienkāršajā konkursā. Viņa aicināja skolotājus turpināt tikpat aktīvi darboties, izkopjot jauno mūziķu talantus teorijā, savukārt audzēkņus – nepadoties un iekarot jaunas virsotnes.

Ar panākumiem apsveicam JIRMV audzēkņus: Helēnu Apeli ar iegūto II vietu un Hubertu Zimacki ar iegūto I vietu (ped.J.Geikina, I.Pāvule)!