5.martā Jāņa Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskolā izskanēja koncerts IP ,,Stīgu instrumentu spēles“ nodaļai – “ Pavasara noskaņa “ ,kurā bērni parādīja savas iespējas muzicēt duetos un ansambļos.

Koncerta galvenais mērķis bija izvēlēt audzēkņus ansambļu konkursam “ Muzicēsim kopā “. Koncertā piedalījās lielākā daļa audzēkņu no IP ,, Stīgu instrumentu spēles” nodaļas kā arī no Ğitāras spēles nodaļas, kurus vērtēja nodaļas pedagogi.

Galvenie klausītāji bija audzēkņu vecāki, kuri varēja izbaudīt savu bērnu muzicēšanu.