Šī gada 9.martā, pirmo reizi notika Latgales reğiona mūzikas skolu Izglītibas programmas Stīgu instrumentu spēle ansambļu konkurss “ Muzicēsim kopā “ , kuru rīkoja Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola ( IP “ Stīgu instrumentu spēles “ – nodaļa ). Tika izrādīta liela interese, kā rezultātā pieteicās 9. Reģionu skolas – Kārsava, Ludza, Balvi, Malta, Krāslava, Zilupe,  Rēzekne, Jēkabpils, Gulbene . Konkurss tika iedalīts 2 grupās – 1.grupā muzicēja mazie ansambļi ( līdz 3 dalībniekiem ),  2.grupā – lielie ansambļi , piedalījās dažāda veida kolektīvi un instrumenti, kas bērniem ļoti patika, kā arī pedagogi atzina, ka šis konkurss izraisīja bērniem lielu interesi muzicēt kopā!

Konkursu vērtēja žūrija – JVLMA profesors un LNSO altu grupas koncertmeistars Arigo Štrāla, Strenču mūzikas skolas vijoles spēles skolotāja Edīte Kulberga, JIRMV Stīgu instrumentu spēles skolotājs Vjačeslavs Pilipovs.

Paldies audzēkņiem par radošiem sniegumiem un pedagogiem D.Orlovai, G.Kolotuhinai un L.Blumbergai, koncertmeistariem Ž.Solovjevai, S.Sergejevai un I.Kulakovai par ieguldīto darbu, kas arī tika atalgoti – II vieta – duets  Glebs Vitkalovs         ( 7.klase )un Ērika Lisova( 9.klase ) Sk. Diāna Orlova un Galiņā Kolotuhina, KCM Žanete Solovjeva. III.vieta – duets Darja Pegasova              (3.klase) un Liāna Mačneva ( 2.klase) Sk. Gaļina Kolotuhina un Lilija Blumberga, KCM Žanete Solovjeva. Diploms – duetam Diāna Bernāne un Justīne Greidāne ( 4.klase )Sk. Diāna Orlova, KCM Irīna Kulakova. III.vieta  6. – 9.klašu ansamblim un Diploms  4. – 5.klašu ansamblim Sk. Diāna Orlova, KCM Svetlana Sergejeva. Visi lauriāti saņēma vērtīgas balvas un Diplomus.

Žūrijas priekšsēdētājs Arigo Štrāls pēc konkursa savu runu noslēdza ar šādiem vārdiem – Liels prieks redzēt tik augstu līmeni instrumenta spēlē un lai šis konkurss kļūtu par tradīciju katru gadu!

krasainais_logo