Februāra vidus JIRMV aizritēja ērģeļmūzikas zīmē, jo tieši pirms 25 gadiem skolā darbu uzsāka ērģeļu klase. Jubilejas svinību pasākumi notika gan baznīcās, gan arī Latgales vēstniecībā GORS, savukārt skolas foajē nedēļas garumā apskatei bija pieejama ekspozīcija ar 25 gados paveikto.

Jubilejas plānošanas darbi sākās jau 2015. gadā. Sevišķi laikietilpīgs process bija centrālā pasākuma – koncertuzveduma MĀRAS ZEMES ĒRĢEĻU GAISMA – veidošana. Te jāsaka liels paldies visiem absolventiem, kas aktīvi un ar interesi iesaistījās programmas veidošanā. Savstarpējās sarunās ar režisoru Uģi Brikmani pamazām tapa ideja par Latgales dievnamu apceļošanu, rādot katra absolventa dzimto pusi, no kuras viņi bija devušies uz Rēzekni, lai iepazītu mūziku. Un, protams, liela loma bija ceļiniekam Kristapam Rasimam, kas viesojās katrā no baznīcām, klausījās, iepazina ērģeles un vēlāk dalījās ar gūtajiem iespaidiem no GORS skatuves. Tā nu izveidojās brīnišķīgs ceļojums, kas, gluži tāpat kā ērģeļu klases vēsture, sākās Rēzeknes Sāpju Dievmātes baznīcā (Adrijas Everses dzimtā vieta), tālāk veda uz Bērzgales baznīcu (Laura Reksne), Kārsavu (Guna Kise), Balviem (Diāna Jaunzeme), Stirnieni, no kurienes nāk divas brīnišķīgu balsu īpašnieces, ērģeļu klases absolventes Ilze Grēvele un Agnese Urka, tālāk uz Varakļāniem (Ilona Birģele) un caur Balviem (Baiba Betlere) atpakaļ uz Rēzekni, Jēzus Sirds katedrāli (Ilva Lempa). Taču pēdējo gadu jauno pērli – koncertzāli GORS – pārstāvēja Iveta Apkalna, kas videoprojekcijā atskaņoja Tjerī Eskeša mūziku no ērģeļu atklāšanas koncerta, tādā veidā simbolizējot šo lielo iespēju visiem absolventiem svinēt jubileju uz brīnišķīgās koncertzāles skatuves!

Uzvedumu īpašā noskaņā ievadīja vokālās studijas Skonai izpildītā Jāzepa Vītola Viļņu dziesmas melodija, ko meistarīgi aranžēja Guntra Kuzmina. Koncertuzveduma kulminācijā uz skatuves kāpa JVLMA ērģeļu katedras Emeritētais profesors Tālivaldis Deksnis, kas šo caurviju melodiju pilnībā atskaņoja savā pārlikumā ērģelēm.

MĀRAS ZEMES ĒRĢEĻU GAISMU ieskāva divi brīnišķīgi pasākumi Rēzeknes baznīcās – Sv. Mise Sāpju Dievmātes baznīcā un Gavēņa laika mūzika Jēzus Sirds katedrālē.

Sv. Misi veidoja ilggadējā ērģeļspēles skolotāja un viena no ērģeļu klases izveidotājām Bernadeta Everse kopā ar saviem bijušajiem audzēkņiem. Pr. Zeiļas uzruna un kavēšanās pirmsākuma atmiņās saviļņoja katru, kas bija nācis uz dievnamu. Tas bija brīnišķīgs aizlūgums par mūsu nodaļas ražīgu pastāvēšanu arī turpmāk.

Svētki noslēdzās pie lielākajām katoļu baznīcas stabuļu ērģelēm Latvijā, kuras meistarīgi mūzikā atdzīvināja jubilejas īpašais viesis – prof. Tālivaldis Deksnis. Klausītāji varēja baudīt spilgtākos latviešu ērģeļdarbus, JIRMV jauktā kora dziedājumu (dir. Anda Lipska, Ēriks Čudars) gan a capella, gan kopā ar ērģelēm. Kora un ērģeļu skanējumam pievienojās JIRMV pērle – brīnišķīgās balss īpašniece Ingrīda Balode, kopā izpildot vienu no skaistākajiem ciešanu laika opusiem – Pie Jesu. Līdzīgi kā sākusies, jubileja arī noslēdzās ar lūgšanu. Koncerta noslēgumā skanēja visai latvju tautai nozīmīgs skaņdarbs – Lūgšana no Lūcijas Garūtas kantātes Dievs, Tava zeme deg!

Vēlreiz īpaši jāpasakās visiem, kas palīdzēja šiem vērienīgajiem svētkiem notikt!

Pateicība par finansiālo atbalstu: Valsts Kultūrkapitāla fonds, Kultūras ministrija, Rēzeknes pilsētas dome, Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs, Rēzeknes novada dome, SIA LEKON – Gords, Rositten, Baravika.

Pateicība Jāņa Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskolai: direktors Romāns Ivanovs, direktora vietniece Ilga Viļuma, Ināra Groce, Zita Šnevele, Danuta Kārkliniece, Ilmārs Dreļs, Jānis Pāža, Antra Vallere.

Pateicība par organizatorisko darbu: Larisa Carjkova, Laura Reksne, Amanda Vingre, Guna Igavena, Ilva Lempa, Mārcis Rukmanis, Sergejs Čakāns.

Pateicība dievnamiem: Rēzeknes Jēzus Sirds katedrāle, Rēzeknes-Aglonas diecēzes bīskaps Jānis Bulis, Prāvests Ainārs Londe, ērģelniece Nellija Sarkane, Rēzeknes Sāpju Dievmātes baznīca, dekāns Pāvils Zeiļa, Bērzgales baznīca prāvests Andris Jonāns, Kārsavas baznīcas prāvests Jāzeps Aglonietis, Balvu baznīcas mācītājs Mārtiņš Vaickovskis, Varakļānu baznīcas prāvests Vladislavs Lapelis, Stirnienes baznīcas prāvests Viktors Petrovskis un ērģelniece Ieva Zepa, Preiļu baznīcas prāvests Jānis Stepiņš.

Pateicība komponistiem: Dzintra Kurme-Gedroica, Agneta Krilova, Rihards Dubra, Uģis Prauliņš, Guntra Kuzmina.

Pateicība Ērģeļu klases dibinātājiem un pedagogiem: priesteris Andrejs Trapučka, direktors Sergejs Sergejevs, direktora vietniece Ilga Viļuma, diriģēšanas pedagogi Ēriks Čudars, Anda Lipska, Rota Salmiņa, ērģeļspēles pedagogi Bernadeta Everse un Guna Kise.

Pateicība Ilonai Rupainei un Latgales vēstniecības GORS radošajai komandai.

Pateicība visiem jubilejas pasākumu dalībniekiem: Bernadeta Everse, Lāsma Inkina, Rita Leiduma, Adrija Everse, Laura Reksne, Guna Kise, Diāna Jaunzeme-Portnaja, Ilze Grēvele, Agnese Urka, Larisa Carjkova, Ilona Birģele, Baiba Betlere, Ilva Lempa, Zane Kurme, Santa Bukovska, Guntra Kuzmina un vokāla studija Skonai, režisors Uģis Brikmanis, aktieris Kristaps Rasims, prof. Tālivaldis Deksnis, Ingrīda Balode, JIRMV jauktais koris un diriģenti Anda Lipska, Ēriks Čudars.

Paldies visiem koncertu apmeklētājiem un līdzjutējiem!

~GK~