Jau divpadsmit gadus klavieru nodaļas audzēkņi dodas uz Balvu mūzikas skolu, lai piedalītos Latgales Jauno pianistu konkursā. Šogad tajā piedalījās 36 audzēkņi no Balvu, Ludzas, Gulbenes, Līvānu un Rēzeknes mūzikas skolām.

Jauno pianistu sniegumu vērtēja kompetenta žūrija: P.Jurjāna mūzikas skolas direktors,  pianists Viesturs Mežgailis, P.Jurjāna mūzikas skolas klavierspēles skolotāja Ingrīda Reinholde un J.Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas direktora vietniece mācību darbā , klavierspēles skolotāja Ilga Viļuma.

Konkurss notika 3 dažādās grupās. Un tā 2.-3.klašu grupā 3.klases audzēknis Edgars Reinis Slavinskis (pedagogs Nellija Sarkane) ieguva 1.vietu. 3klases audzēknei Sofijai Kigitovičai (pedagogs Romualda Dāvida0 arī 1.vieta. 2.klases audzēknis Ņikita Deikins (pedagogs Ineta Lontone) saņēma atzinību.

4.-5.klašu grupā panākumu guva 5.klases audzēknis Aivis Trukšāns (pedagogs Ilze Rauza), viņam piešķirta 2.vieta.  4.klases audzēknei Ievai Sutinai (pedagogs Svetlana Sergejeva) un 5.klases audzēknei Laimai Adijānei (pedagogs Jeļena Paura) novēlēsim panākumus nākamgad.

6.-8.klašu grupā 1.vieta 7.klases audzēknei Helēnai Apelei (pedagogs Ineta Lontone), 2.vieta 8.klases audzēknei Paulai Fjodorovai (pedagogs Antra Vallere).

Esam gandarīti par paveikto, priecīgi par augsto novērtējumu un ļoti skaistajām piemiņas balvām, kuras katram konkursam tiek veidotas īpašas.Sakām lielu paldies Balvu mūzikas skolai par konkursa norisi.

Informāciju sagatavoja IP Taustiņinstrumentu spēle skolotāja Romualda Dāvida