Sniegotajā 21.aprīļa pēcpusdienā Aglonas bazilikas Baltajā zālē nu jau otro gadu norisinājās Jauno ērģelnieku festivāls „Eņģeļu stabules”. Festivālā tika pārstāvētas piecas mūzikas skolas – Jāņa Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskola, Aglonas bazilikas Kora skola, Ventspils Mūzikas vidusskola, Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skola kā arī Ulbrokas Mūzikas un mākslas skola. Īpašs prieks ir par vistālākajiem ciemiņiem – ventspilniekiem, kuri bija ieradušies viskuplākajā skaitā – veseli 8 dalībnieki. Kopumā festivālā savu meistarību ērģeļspēlē demonstrēja 20 jaunie ērģelnieki.

Mūsu skolu pārstāvēja 7.klases audzēknis Huberts Zimackis un I kursa audzēkne Anda Šicāne, kurai bija arī īpašs gods uzstāties pašai pēdējai, tādejādi skanīgi noslēdzot visu festivālu. Visi jaunie ērģelnieki un arī viņu pedagogi atzīst, ka spēlēt Aglonas bazilikā ir īpašs pārdzīvojums, jo tur valda sevišķa aura, tāpēc ceram, ka varēsim ciemoties Aglonā arī nākamgad!

Informāciju sagatavoja IP Baznīcas mūzikas vadība ērģeļspēles skolotāja Laura Reksne