Mūsu skola šogad iedibina vairākas jaunas tradīcijas, un šis festivāls ir viens no tām. Iesākumā izlaiduma klašu festivālu rīkoja IP Taustiņinstrumentu spēle – Klavierspēle nodaļa, taču šogad tika nolemts aicināt visu nodaļu un instrumentu pārstāvjus.

Festivālu iesāka vidusskolas audzēkņi gan pastāstot par savu nodaļu, gan sniedzot priekšnesumus. Dzirdējām gan ģitāru, gan bungu komplektu, gan klavieres, gan saksofonu, gan kori, gan tradicionālās mūzikas ansambli.

Otrajā daļā notika reģiona mūzikas skolu koncerts, kas šogad izvērtās dažāds un interesants. Piedalījās Balvu Mūzikas skolas, Gulbenes Mūzikas skolas, Kārsavas Mūzikas un mākslas skolas, Ludzas Mūzikas pamatskolas, Viļakas Mūzikas un mākslas skolas, Viļānu Mūzikas un mākslas skola, Varakļānu Mūzikas un mākslas skolas, Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas, Zilupes Mūzikas un mākslas skolas un mājinieku, Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas, audzēkņi. Tika pārstāvēti tādi instrumenti kā akordeons, vijole, klavieres, saksofons, flauta, klarnete. Savas prasmes rādīja arī vokālās nodaļas audzēkņi. Festivālu noslēdza JIRMV džeza ansamblis, kas atskaņoja sava pedagoga Toma Lipska skaņdarbu “Komēta” Pēc koncerta notika neliela radošā darbnīca, kur IP Mūzika audzēkņi ar festivāla dalībniekiem improvizēja un iestudēja dažas tautasdziesmas.

Paldies visiem pedagogiem par audzēkņu sagatavošanu, paldies visiem dalībniekiem par interesantajiem priekšnesumiem. Uz tikšanos citu gadu!