Šī gada pavasarī mūsu skolas jaunāko klašu audzēkņi ciemojās vairākos Rēzeknes pilsētas bērnudārzos – “Bitīte”, “Auseklītis”, “Rotaļa”, un katoļu bērnudārzā, lai pastāstītu un parādītu bērniem, uz kādiem mūzikas instrumentiem var iemācīties spēlēt mūzikas skolā.

Mazie klausītāji ar lielu interesi sekoja eifonija, mežraga, vijoļu dueta, saksofona, fagota, čella, ģitāras skaņām.

Paldies bērnudārzu vadītājiem un audzinātājām par silto uzņemšanu! Paldies mūsu skolas audzēkņiem un skolotājiem par skanīgajiem priekšnesumiem!