Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas pedagogi, paplašinot savas prasmes un starptautiskās kompetences, desmit dienu garumā iepazina Portugāles mūzikas izglītības skolas un mūzikas dažādību koncertos un pasākumos. Projektu “Improvizācija un radošums – viens no mūzikas izglītības pamatakmeņiem” atbalstu Erasmu+ programma un tā svarīgākais uzdevums – pedagogu dalība mācību stundu vērošanā, meistarklasēs un to darba vērošanā, mūzikas institūciju apmeklējums, iepazīšanās ar tradicionālajiem Portugāļu fado dziedājumiem, lai mācību procesā JIRMV ieviestu improvizācijas prasmes un metodes, kā arī iepazīšanās ar kultūrizglītības sistēmu un piedāvājumu Portugālē.

Projekta ilgtermiņa mērķis ir sekmēt Jāņa Ivanova mūzikas vidusskolas konkurētspēju un  starptautisko sadarbību, lai nodrošinātu kvalitatīvu kultūrizglītību, veicināt jauno talantu attīstību, kuri pēc tam sekmīgi iesaistās darba tirgū un rada profesionālu kultūras produktu.

Pedagogiem Portugāle tiek izvēlēta, jo tur ir raksturīga tautas mūzika fado, kas pamatojas uz tādām muzicēšanas prasmēm, kuras vēl Latvijā nav izmantotas mācību procesā – improvizācija, vokāls un dziedāšana stīgu instrumentu pavadījumā.

Turpmāk vēl.

 erasmusJaunas zināšanas un prasmes piedāvā Eiropas Savienības Erasmus+ programma. Apmeklējot Eiropas valstis, iespēja ne tikai pilnveidoties profesionāli, bet arī uzlabot svešvalodu zināšanas un baudīt citu valstu kultūras vērtības un tradīcijas. Projektus līdzfinansē Eiropas Savienība. Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+.