Iepirkuma identifikācijas nr: JIRMV 2017/1
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 13.06.2017 plkst: 11.00
Pasūtītāja nosaukums: Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola
Iepirkuma priekšmets: „Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas telpu daļu tehniskā projekta izstrāde un rekonstrukcija”
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Atbrīvošanas aleja 56, Rēzekne, LV- 4601
Kontaktpersona: Gunārs Rupainis tālr. +371 26150666
e-pasts: jirmv@jirmv.lv

Nolikums

Tehniskās apsekošanas atzinums

Provizoriskā būvniecības koptāme

Atzinums

LĒMUMS