Manai skolai pieder bērnu skanīgās balsis un čalas, jauniešu degsme un aizrautība, skolotāju viedums un strādātprieks. Manai skolai pieder neskaitāmas mūzikas un smaga darba piepildītas mācību stundas, tai pieder emocijām pārpilna, radoša domu lidojuma un garīguma caurausta koncertdzīve.

Manas skolas vārds tiek skandēts Latgales novadā, Rīgas augstskolās un koncertzālēs, kā arī, īpaši pēdējās desmitgadēs, nests tālu pasaulē caur bijušo audzēkņu spožajām balsīm un virtuozajiem pirkstiem.

Tas viss ir veidots un uzkrāts 85 gadu garumā, un tā tam būt arī turpmāk!

Lai gan šobrīd esmu tālu prom no Latvijas, manas pilsētas Rēzeknes un JIRMV, nepaiet ne diena bez domām par manu skolu, kurā tiku izglītota un vēlāk izgāju karjeras līkločus.

Muzikāliem pārsteigumiem bagātu jubilejas koncertu nedēļu, atkalredzēšanās prieka pilnu absolventu salidojumu un radošas un ražīgas turpmākās desmitgades!

JIRMV bijusī direktore – Sandra Mežore