Šogad nu jau trešo reizi Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola ir laureāts Draudzīgā Aicinājuma Fonda konkursā “Skolu reitings”. Šajā konkursā izvērtē skolas, kuras realizē vidējo izglītību, pēc centralizēto eksāmenu rezultātiem.

Mūsu skola pēc centralizētā eksāmena matemātikā rezultātiem ir pirmajā vietā starp specializētajām vidusskolām, tas ir, mūzikas un mākslas vidusskolas, tehnikumi un profesionālās vidusskolas.

Savukārt, kopvērtējumā starp specializētajām vidusskolām, skola ir ceturtajā vietā!

Sveicam skolotājus, kas ir palīdzējuši šo rezultātu sasniegt – Valdu Čakšu, Oskaru Krukovski, Innu Pētersoni, un īpaši sveicam matemātikas skolotāju Diānu Gaiduli!

Paldies arī čaklajiem un erudītajiem vidusskolēniem  – Dacei Mangulsonei, Elīnai Reinikai, Andrejam Kaļinovskim,mEvijai Mežalei, Zigrīdai Imantai Kručenai, Valērijai Satibaldijevai, Kristīnei Maļavko, Jūlijai Mačņevai, Edgaram Meleško, Agnijai Silickai, Veronikai Ivanovai, Alisei Meļko, Diānai Kempišai, Guntai Greislei, Dinai Jermacānei, Jurģim Lipskim, Laimai Blomniecei, Guntaram Poplavskim, Agritai Pontagai.


Skolas vadība