29.novembrī, saglabājot IP Taustiņinstrumentu spēle – Klavierspēle tradīciju atzīmēt Latvijas Valsts dzimšanas dienu ar radošu darbu, mūsu skolā jau desmito reizi notika audzēkņu koncerts “Rudens kaleidoskops”.

Līdzīgi raibajām rudens lapām skaņdarbi audzēkņu programmās bija  daudzveidīgi spilgti, krāsaini  un atšķirīgi  pēc stila, žanra un rakstura, un  tik pat spilgti, apgaroti muzicēja JIRMV jaunie pianisti, sākot ar 1.klasi  un beidzot ar vidusskolas II kursu. “Rudens kaleidoskopa ” pastāvīgie apmeklētāji, audzēkņu vecāki, radi un draugi,  ir jau pieraduši viena koncerta laikā novērot, kā mainoties vecumam mainās jaunie mākslinieki, klausījās ar interesi, atbalstot  un uzdrošinot katru koncerta dalībnieku  ar aplausiem.

Koncertā piedalījās 23 profesionālās ievirzes un profesionālās vidējas izglītības audzēkņi – solisti un divi klavieru dueti. Diemžēl, dažu apstākļu dēļ, šoreiz nedzirdējām vecāko kursu  audzēkņus.

Paldies visiem dalībniekiem un katram skolotājam par ieguldīto darbu audzēkņu sagatavošanā.

Ar tikšanos nākošajos koncertos!