7. decembrī Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolā meistarklašu un koncertu cikla Latvijas reģionos Nāc, muzicēsim kopā! ietvaros viesojās Rīgas Saksofonu kvartets. Kvartets darbību uzsācis 1992. gadā. Tā sastāvs gadu gaitā mainījies, un šobrīd kvartetā muzicē Katrīna Kivleniece, Artis Sīmanis, Ainars Šablovskis un Baiba Tilhena. Visi kvarteta mūziķi ir gan aktīvi koncertējoši mākslinieki, gan veic pedagoģisko darbību.

Visiem interesentiem bija iespēja piedalīties mākslinieku organizētajās meistarklasēs Metodika un māksla saksofonspēles pedagoģijā. Meistarklasēs piedalījās arī reģiona mūzikas skolu skolotāji un audzēkņi no Ludzas MP, Maltas MS, Viļānu MMS, Kārsavas MMS un Gulbenes MS.

Vakarā Rīgas saksofonu kvartets sniedza koncertu.Koncertā piedalījās arī JIRMV Saksofona spēles 7. klases audzēkne Katrīna Belinska (sk. Haralds Bauga, kcm. Svetlana Sergejeva) un saksofonu kvartets skolotāja Haralda Baugas vadībā. Saksofonu kvartetā muzicēja gan šī brīža audzēknes Katrīna Belinska un Agnija Silicka, gan bijušie audzēkņi Nikita Janovs un Mārtiņš Dzindzuks.

Spilgtus un neaizmirstamus iespaidus, protams, atstāja Rīgas saksofonu kvartets ar savu perfekto, izjusto, mākslinieciski un tehniski spožo uzstāšanos. Programmā bija vēsturiski un stilistiski daudzveidīgs skaņdarbi, kas koncertu darīja īpaši interesantu. Koncerta noslēgumā uz skatuves muzicēt kopā ar Rīgas saksofonu kvartetu tika aicināti arī meistarklašu dalībnieki – mūzikas skolu un mūzikas vidusskolas audzēkņi un skolotāji, tādējādi veidojot muzikāli iespaidīgu saksofonistu kopkori.