24. martā mūsu skolas audzēkņi un pedagogi piedalījās muzikālā pēcpusdienā komponistu, profesoru Jāni Ivanovu atceroties. Pasākums norisinājās Jāņa Ivanova muzejā, Rīga. Tas ir muzejs, kuru dibināja Irīna Ivanova un Diāna Īve, komponista vedekla un mazmeita. Muzejs atrodas klusā Rīgas ieliņā, Irīnas Ivanovas vecāku mājā, ir visai neliels, bet ļoti mājīgs. Visas mēbeles, mantas, grāmatas pieder pašam komponistam un viņa ģimenei. Īpašu gaisotni veido Diānas Īves gleznas (starp citu, arī mūsu skolā ir atrodami daži viņas darbi). Un, protams, klavieres – Jāņa Ivanova flīģelis, pie kura ir sacerēti daudzi meistara skaņdarbi. Šajā pasākumā spēlēt Jānim Ivanovam piederējušo instrumentu bija vienreizēja iespēja, gods un saviļņojums gan audzēkņiem, gan skolotājiem.

Muzikālajā pēcpusdienā piedalījās IP Taustiņinstrumentu spēle audzēknes Inta Ragause un Alise Meļko, IP Pūšaminstrumentu spēle audzēkņi Agnija Silicka un Edgars Meleško, IP Stīgu instrumentu –  Jūlija Mačņeva, IP Vokālā mūzika –  Gunta Greisle un Diāna Kempiša,

IP Mūzika – Liene Skrebinska, Kate Slišāne, Ivanda Stolipina un Laima Blomniece, kā arī JIRMV direktors Romāns Ivanovs un koncertmeistares Romualda Dāvida, Svetlana Sergejeva un Irīna Kulakova.

Programmā tika iekļauti J.Vītola, J.Ivanova, E.Zālīša, Alfr.Kalniņa, F.M.Veračini, V.A.Mocarta. R.Planela skaņdarbi un latviešu tautas dziesmu aranžējumi tradicionālās mūzikas ansamblim.

Koncertā uzstājās arī komponista mazmazdēls Jānis Īve. Jānis mācās P.Jurjāna mūzikas skolā 2. klarnetes klasē un atskaņoja vecvectēva kompozīciju klarnetei I.Zemzara pārlikumā. Koncerta noslēgumā  Jānis izpildīja 2. prelūdiju klavierēm no 1952./1953. gada cikla.

Pasākumu vadīja muzikologs Arvīds Bomiks, ar savām pārdomām par Jāni Ivanovu dalījās komponists Imants Zemzaris. Savukārt par muzeja tapšanu stāstīja Irīna Ivanova un Diāna Īve.

Telpas minimālo iespēju dēļ klausītāju nebija daudz, bet viņu uzmanība bija  neviltota. Pedagogu vārdā vēlos pateikties visiem audzēkņiem  par veiksmīgu sniegumu. Muzeja īpašnieces savu pateicību izrādīja ar nelieliem, bet ļoti patīkamiem suvenīriem katram koncerta dalībniekam.

Lai šī svētku sajūta varētu atkārtoties – dzīvosim, mācīsimies un strādāsim

Jani Ivanovu atceroties!