6. aprīlī agri no rīta trīs mūsu skolas audzēkņi devās ceļā, lai piedalītos XIII Latgales Jauno pianistu konkursā Balvos.

Uz konkursu bija ieradušies 43 audzēkņi no vairākām Latgales pilsētām.

Konkursu tradicionāli vērtēja žūrijas priekšsēdētājs Pāvula Jurjāna mūzikas skolas direktors Viesturs Mežgailis, Pāvula Jurjāna mūzikas skolas IP “Klavierspēle” vadītāja Ingrīda Reinholde un bijusī balveniete, mūsu skolas klavierspēles skolotāja Ilga Viļuma.

Lepojamies ar mūsu skolas audzēkņu panākumiem.

2.-3. klašu grupā 3. klases audzēknis Ņikita Deikins ieguva 1. vietu (pedagogs Ineta Lontone) un 3. klases audzēkne Adriana Gubko – 2. vietu (pedagogs Tatjana Tulinska).

6.-8. klašu grupā 8. klases audzēkne Helēna Apele ieguva 2. vietu (pedagogs Ineta Lontone).

APSVEICAM!!!

Konkursa noslēgumā žūrijas priekšsēdētājs Viesturs Mežgailis sveica visus konkursa dalībniekus, izsakot pateicību gan pedagogiem, gan vecākiem par ieguldīto milzīgo darbu, un atzīmēja, ka, katrs konkursa dalībnieks ir iemācījies uzņemties atbildību par to, ko viņš dara, jo uznākt uz skatuves un spēlēt publikai var tikai ar lielu atbildību.

Balvu mūzikas skolas direktors Egons Salmanis konkursa laureātiem pasniedza diplomus un piemiņas dāvanas un paziņoja, ka XIV Latgales Jauno pianistu konkurss notiks 2019. gada 5. aprīlī.