Skolā jau 26 gadus darbojas izglītības programma Diriģēšana ar iegūstamo kvalifikāciju Baznīcas mūzikas dzīves organizators, kormeistars. Šī programma daudzu gadu garumā ir vairākas reizes reformēta un pilnveidota, aizvien meklējot labāko variantu audzēkņu apmācībai. Tomēr nemainīgi vienmēr ir bijis tas, ka būtībā audzēkņi apgūst divas specialitātes reizē – diriģēšanu un ērģeles (gan repertuāra spēli, gan dievkalpojumus), kas daudziem ir pārāk grūts uzdevums. Kvalifikācijas eksāmenu programmu pēdējos gados audzēkņi kārtoja gan diriģēšanā, gan atskaņoja ērģeļspēles programmu koncertzālē GORS.

Šogad ir pieņemts lēmums krasi mainīt apmācības sistēmu. Izveidota jauna izglītības programma – Taustiņinstrumentu spēleērģēlspēle, saglabājot un vēlāk pilnveidojot iepriekšējo izglītības programmu Diriģēšana (Baznīcas mūzikas dzīves organizators, kormeistars). Tādā veidā audzēkņiem paveras divas iespējas – apgūt ērģeles kā koncertinstrumentu specialitātē Ērģeļspēle un ērģeles kā liturģisko instrumentu specialitātē Baznīcas mūzikas dzīves organizators, kormeistars.

Iestājeksāmenu prasības ir lojālas visiem reflektantiem no dažādām mūzikas skolām ar vai bez ērģeļspēles pamatiem. http://www.jirmv.lv/index.php/muzikas-vidusskola/

Sīkāku informāciju par apmācības procesu un visiem interesējošiem jautājumiem sniegsim konsultācijās 28. aprīlī, 19. maijā, 14., 15. jūnijā.

Ērģeļu apmācībai būs pieejamas JIRMV lielajā zālē jauniebūvētās stabuļu ērģeles!

Guna Kise

ērģeļspēles skolotāja

+37126563598