Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas

profesionālās ievirzes izglītības programmu

papilduzņemšanas eksāmenu 2018. – 2019. mācību gadam

uzņemto audzēkņu rezultāti

Maksimālais punktu skaits 15 (dzirde – 5, atmiņa – 5, ritms – 5)

Kods Punktu skaits
1 12
34 15
37 12
25 15
8 15
11 12
31 14
16 12
13 12
9 15
10 13
12 15
45 12
2 13
32 14