Triju Zvaigžņu ordenis ir visaugstākais valsts apbalvojums. Tā devīze ir Per aspera ad astra – Caur ērkšķiem uz zvaigznēm. Ar Triju Zvaigžņu ordeni apbalvo par sevišķiem nopelniem Tēvijas labā – gan atsevišķs izcils darbs, gan ilgstoša, priekšzīmīga un panākumiem bagāta darbība, gan īpaši nopelni Latvijas neatkarības atjaunošanas periodā vai valsts tālākas nostiprināšanas laikā.

2018. gada 19. oktobrī Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis un Ordeņu kapituls  nolēma par sevišķiem nopelniem Latvijas valsts labā piešķirt Triju Zvaigžņu ordeņa III šķiru un iecelt par ordeņa komandieri ērģelnieci Ivetu Apkalnu.

Lepojamies un sveicam!

Izmantotie avoti: